Warszawa: początek szerokiej debaty o systemie opieki długoterminowej

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 28 listopada 2019 21:35

Trzeba zapoczątkować publiczną debatę nad stanem i przyszłością opieki długoterminowej w Polsce - podkreślali uczestnicy konferencji poświęconej tej problematyce, która odbyła się 26 i 27 listopada w Warszawie.

Warszawa: początek szerokiej debaty o systemie opieki długoterminowej
Podczas konferencji pt. "Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro"

Podczas konferencji pt. „Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro”, eksperci dyskutowali o założeniach nowego modelu opieki długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi.

- Zależy nam na tym, aby polskie społeczeństwo przygotować na zapowiadane zmiany demograficzne i uświadomić mu skalę tych zmian. Konferencja będzie miała charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, a możliwości państwa polskiego z drugiej - podkreśla dr Elżbieta Szwałkiewicz, prezes zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Kluczową rolę w opiece długoterminowej pełnią i pełnić będą nadal, pielęgniarki. Potwierdza to Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która podkreśla jednocześnie, że dla całego jej środowiska jest to wyzwanie, ponieważ wraz z poszerzeniem kompetencji będzie rosła rola i odpowiedzialność pielęgniarki w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia.

- Pielęgniarka jest naturalnym łącznikiem miedzy systemem pomocy społecznej a ochroną zdrowia. Jej wiedza i kompetencje pozwalają na koordynowanie działań wspomagających funkcjonowanie osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Pielęgniarki również mogą przejąć wiele zadań lekarskich związanych z monitorowaniem stanu zdrowia i kontynuacji leczenia zalecanego przez lekarza - zaznaczył Zofia Małas.

W obliczu szybko wzrastającej liczby osób niesamodzielnych i przewlekle chorych, potrzebne będzie wsparcie opiekunów, pomagającym zarazem pielęgniarkom. - Opiekunowie w zakładach leczniczych i domach opieki oraz opiekunowie nieformalni w rodzinie powinni być dla pielęgniarki partnerami i realizować na jej zlecenie procesy pielęgnacyjne i opiekuńcze - tłumaczyła szefowa samorządu pielęgniarek i położnych.

Jak podkreślał dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, główną rolą lekarza POZ, jest nadzór nad kontynuacją leczenia specjalistycznego, reagowanie na sytuacje kryzysowe w stanie zdrowia i funkcjonowania jego pacjentów zgłaszane przez pielęgniarki.

- Inne zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to: zlecanie pielęgniarkom postępowania medycznego, przepisywanie leków i zleceń na wspomagające środki pomocnicze oraz zlecanie badań diagnostycznych. Ponadto do jego obowiązków należą środowiskowe, interwencyjne wizyty lekarskie na wezwanie - wylicza dr Michał Sutkowski.

Na zlecenie Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” powstał raport dotyczący opieki długoterminowej, który został po raz pierwszy zaprezentowany na warszawskiej konferencji. Zawiera m.in. „Dekalog rekomendacji dla rządu”, które zdaniem autorów są niezbędne do przeprowadzenia reformy opieki długoterminowej w Polsce.

Prof. Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, pod którego kierownictwem powstał raport, nie ma wątpliwości, że zaproponowanych zmian nie uda się wprowadzić szybko.

- Wprowadzenie zmian w systemie opieki długoterminowej, choć powinno nastąpić jak najszybciej, jest procesem długotrwałym, który - jak należy sądzić - będzie przebiegał pewnymi etapami. Będą one wyznaczane nie tylko przez skalę potrzeb osób wymagających wsparcia ze względu na ograniczoną samodzielność, ale i przez sytuację gospodarczą, a zwłaszcza stan finansów publicznych oraz sytuację na rynku pracy. Najważniejsze jest jednak zapoczątkowanie zmian i ich konsekwentne wcielanie w życie - tłumaczył prof. Błędowski.

Organizatorzy konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro” zapowiadają, że zostanie po niej przygotowany dokument bazujący m.in. na wynikach głosowań przeprowadzonych wśród uczestników tego dwudniowego spotkania. - Zapytaliśmy ich o szereg kluczowych spraw związanych z kierunkami zmian w opiece długoterminowej - mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, pomysłodawczyni i gospodarz debaty na temat docelowego modelu opieki długoterminowej w Polsce.

W konferencji uczestniczyli, m.in. przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, resortów zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, NFZ, ZUS, KRUS, PFRON, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, samorządu pielęgniarek i położnych, organizacji opiekunów medycznych oraz pacjentów.

Konferencję zorganizowała Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”.

Więcej informacji: www.niesamodzielnym.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum