WIM instytutem badawczym. Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia05 października 2022 08:45

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z zapisem w dokumencie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

WIM instytutem badawczym. Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane
Wojskowy Instytut Medyczny otrzyma nowy status. Fot. PAP/Albert Zawada
 • W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania WIM statusu państwowego instytutu badawczego
 • Od dnia wejścia w życie rozporządzenia wskazany ośrodek otrzyma nazwę Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Tym samym nadzór nad Instytutem sprawuje minister Obrony Narodowej, a zgodnie z dokumentem określone zostały przedmioty działania, zadania oraz źródła finansowania

Rozporządzenie Rady Ministrów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego. Zgodnie z dokumentem uwzględniono zmiany:

 • Instytut używa nazwy "Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy",
 • Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Określono także przedmiot działań Instytutu:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze wielodziedzinowym, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń związanych z działalnością sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 • przystosowywanie wyników prowadzonych prac do wykorzystania w praktyce oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa,
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych oraz upowszechnianie nowych technologii medycznych lub metod leczenia,
 • uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej,
 • realizacja badań klinicznych.

Natomiast w ramach wskazanych działań Instytut:

 • realizuje badania i programy naukowe w zakresie medycyny klinicznej oraz nauk podstawowych;
 • prowadzi działalność w zakresie medycznej i ekonomicznej informacji naukowej, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i wynalazczość oraz ochronę własności przemysłowej i intelektualnej;
 • prowadzi działalność wydawniczą.

Inne ważne szczegóły dotyczące WIM

W rozporządzeniu wymieniono także zadania szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły.

Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

 • uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;
 • pozyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 8 oraz art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych;
 • z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencję Badań Medycznych, Europejską Agencję Obrony (EDA) oraz Europejski Fundusz Obronny (EDF);
 • pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 • pozyskiwane z innych źródeł.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum