WAŻNE!: NRL rekomenduje lekarzom - nie podpisujcie umów na recepty refundowane

Autor: NRL, DMX/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2012 16:12

W piątek (10 lutego) Naczelna Rada Lekarska (NRL) zarekomendowała lekarzom podjęcie działań, zmierzających do rozwiązania lub odpowiedniej zmiany umów, na podstawie których są oni obecnie upoważnieni do wystawiania recept na leki refundowane.

Według NRL podjęcie rekomendowanych działań powinno nastąpić 1 lipca 2012 r. pod warunkiem, że do tego dnia nie nastąpi zmiana systemu refundacji leków polegająca na wprowadzeniu dopłat bezpośrednich dla pacjenta za realizację recepty na leki refundowane.

NRL podkreśla w piątkowej uchwale, że zawarte w umowach podpisywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przepisy przewidują odpowiedzialność finansową lekarza za wystawienie recepty na rzecz osoby nieubezpieczonej.

Dlatego prywatne praktyki lekarskie powinny, zdaniem NRL, odmówić podpisywania takich umów, natomiast lekarze zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia nie powinni zgadzać się, aby w zakres obowiązków pracowniczych wchodziło wystawianie recept.

W przypadku braku zgody na realizację wspomnianych postulatów, NRL rekomenduje wypowiedzenie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych oraz zaproponowanie zawarcia nowych umów, w których do obowiązków pracownika lub lekarza wykonującego zawód poza stosunkiem pracy nie będzie należało wystawianie recept na leki refundowane.

Ponadto NRL zwraca uwagę, że dotychczasowe zmiany przepisów dotyczących refundacji leków są niewystarczające do uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia i zagwarantowania lekarzom i lekarzom dentystom bezpieczeństwa prawnego wykonywania ich zawodów. Ponadto - w niektórych przypadkach - zmiany te, zamiast znosić nieuzasadnione obciążenia administracyjno-urzędnicze, przenoszą je z aktów prawnych niższego rzędu na poziom ustaw.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum