W domach pomocy społecznej brakuje pielęgniarek i ratowników. RPO interweniuje

Autor: oprac. KM • Źródło: RPO23 czerwca 2021 19:34

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by w domach pomocy społecznej zatrudniano więcej pielęgniarek i ratowników medycznych i w tym celu proponuje system zachęt.

Większość pracy w DPS-ach wykonują opiekunowie medyczni, którzy nie mają często dostatecznych umiejętności. Fot. Shutterstock
  • Dla pielęgniarek i ratowników medycznych należy stworzyć odpowiednie zachęty, by chcieli pracować w domach pomocy społecznej
  • W placówkach ochrony zdrowia pielęgniarki otrzymują lepsze wynagrodzenia, więc praca w DPS-ach jest dla nich nieopłacalna
  • W związku z niedoborami kadrowymi większość pracy w DPS-ach wykonują opiekunowie medyczni, którzy nie mają często dostatecznych umiejętności

Obecne przepisy nie przewidują zatrudnienia ratowników w DPS-ach, ponieważ nie ma dla nich stanowisk zgodnych z wykształceniem.

Jak poinformował na stronie internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich, powołując się na Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, w skład zadań którego wchodzą m.in. wizytacje domów pomocy społecznej, do podstawowych potrzeb rezydentów DPS-ów zalicza się odpowiedni poziom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

RPO wskazuje, że większa część mieszkańców DPS-ów doświadcza przewlekłych chorób somatycznych, psychicznych lub innych związanych z wiekiem lub przebytymi urazami, co jest przesłanką do zapewnienia im stałej opieki pielęgniarskiej, a także regularnych wizyt lekarskich.

Zatrudnienie pielęgniarek w DPS-ach

RPO przypomina, że w myśl ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej możliwe jest zatrudnienie pielęgniarki w domach pomocy społecznej na podstawie przepisów o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych. Mimo to, jak wskazuje, status pielęgniarki zatrudnionej w DPS różni się od statusu pielęgniarki zatrudnionej w placówkach służby zdrowia.

Jako główną przyczynę różnic RPO wskazuje zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia. "Pielęgniarki zatrudnione w podmiotach leczniczych otrzymują zdecydowanie wyższe wynagrodzenie niż pracujące w dps. Ich wynagrodzenie pochodzi z budżetu samorządów" - pisze RPO.

Problem z pozyskaniem pielęgniarek, a także liczne rezygnacje z pracy w domach pomocy społecznej to zatem efekt nierówności w wynagrodzeniach pielęgniarek zatrudnionych w tych placówkach. Pielęgniarkom takim nie przysługują m.in. dodatki, podwyżki, ekwiwalenty za pracę w niedziele i święta.

Ratownicy medyczni w DPS-ach wielkim oczekiwaniem i nadzieją systemu

RPO podaje, że możliwość zatrudnienia ratowników medycznych w DPS-ach byłaby dużym wsparciem dla personelu domów. Tutaj jednak ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie przewiduje możliwości pełnienia obowiązków zawodowych w domach pomocy społecznej.

Sprawa komplikuje się również dlatego, że w rozporządzeniu z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie wymienia się stanowiska "ratownik medyczny". Ratownik może być zatrudniony na stanowisku np. opiekuna z zastrzeżeniem, że nie będąc zatrudnionym jako ratownik nie będzie on udzielał świadczeń zdrowotnych. Jednak braki kadrowe powodują, że większą część pracy przejmują opiekunowie z dużo mniejszymi uprawnieniami.

RPO: konieczny system zachęt

RPO napisał list otwarty do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, w którym, powołując się na opisywane trudności, postuluje wprowadzenie zachęt dla wymienianych grup zawodowych, aby chciały podejmować pracę w DPS-ach.

Obowiązkiem każdego społeczeństwa jest zapewnienie opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować i nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Odpowiedzią na ten problem są różne zinstytucjonalizowane formy pomocy, w tym przede wszystkim domy pomocy społecznej - najstarsza i najbardziej ugruntowana organizacyjnie forma opieki. W mojej ocenie konieczne jest zatem podjęcie działań przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez Ministra Zdrowia zmierzających bezpośrednio do zmiany przepisów prawa, poprzez stworzenie zachęty dla specjalistów reprezentujących wskazane wyżej grupy zawodowe do podejmowania zatrudnienia w domach pomocy społecznej.

- pisze RPO. Cała treść listu dostępna jest na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RPO_pielegniarki_ratownicy_dps_21.06.2021.pdf

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum