W Sejmie o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 05 marca 2015 16:52

W czwartek (5 marca) resort zdrowia przedstawił w Sejmie sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2012 i 2013. Poseł Czesław Hoc w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS zawnioskował o jego odrzucenie. Głosowanie w tej sprawie zostało przesunięte do następnego posiedzenia.

W Sejmie o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Fot. Archiwum

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki przypomniał, że Program został zaplanowany na lata 2011-2015. W jego ocenie główne założenia Programu, czyli promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, są realizowane.

Wiceminister wskazał, że każdego roku w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej leczy się 1,5 mln osób, co stanowi ok. 4 proc. społeczeństwa. Najwięcej osób korzystało ze świadczeń ambulatoryjnych w województwie mazowieckim i wielkopolskim - 106 tys., a najmniej w województwie opolskim oraz lubuskim. Najczęściej chorzy skarżą się na zaburzenia niepsychotyczne. Kilkanaście procent populacji w Polsce ujawnia lęki i napady złości.

W szpitalach psychiatrycznych w 2013 r. przebywało 190, 5 tys, pacjentów, to jest o 1,6 tys. mniej niż w roku 2012. Średni pobyt chorego w szpitalu psychiatrycznym wyniósł 30,3 dnia i był o 2 dni dłuższy niż średni pobyt pacjentów na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych.

Poseł Janina Okrągły z PO, która przedstawiała sprawozdanie z posiedzenia komisji zdrowia z realizacji Programu za rok 2012 zaznaczyła, że najlepiej zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego realizowały Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości, które systematycznie prowadzą programy profilaktyczne (warsztaty radzenia sobie ze stresem, z agresją, programy zmierzające do zapobiegania samobójstwom). Ich skuteczność jest duża. W 2011 r. wskaźnik samobójstw w grupie osadzonych oraz żołnierzy był o połowę niższy niż w roku 2010, inaczej niż w populacji ogólnej.

Z kolei poseł Damian Raczkowski z PO, który przedstawiał sprawozdanie z posiedzenia komisji zdrowia z realizacji Programu za rok 2013 wskazał, że na szczególną uwagę zasługuje powołany przez MEN program promocji zdrowia i profilaktyki dla dzieci i młodzieży na lata 2013-2016, który zajmuje się zapobieganiem samobójstw dzieci i młodzieży oraz pomocą w trakcie kryzysu emocjonalnego, a także rozwijaniem kompetencji nauczycieli w tym zakresie.

Dodał również, że w 2013 r. NFZ przeznaczył na finansowanie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej o 30 proc. więcej środków niż w 2012 r. i aż o 84 proc. więcej niż w 2011 roku. Zawarto też więcej umów ze świadczeniodawcami. Liczba świadczeniodawców wzrosła o 11 proc. w stosunku do roku 2012.

Poseł Ewa Czeszejko-Sochacka podkreśliła, że w 2012 i 2013 r. najważniejszymi elementami Programu były szeroka profilaktyka i zapewnienie wielostronnej opieki zdrowotnej osobom z problemami psychicznymi. Z kolei poseł Halina Szymiec-Raczyńska z PSL wyjaśniła że główne rezultaty działania tego Programu sprowadziły się do działań informacyjnych i edukacyjnych, które przyczyniły się do integracji osób z problemami psychicznymi ze środowiskiem, a także do zwiększenia ich aktywności zawodowej.

- W pewnych zakresach wciąż jednak zrobiono za mało. Brakuje hosteli, mieszkań chronionych, łóżek długoterminowych, a pacjent opuszczając szpital jest pozostawiony sam sobie. Wiele do zrobienia jest także w dziedzinie aktywizacji zawodowej tych osób - zaznaczyła Szymiec-Raczyńska.

Podkreśliła również, że NFZ na opiekę psychiatryczna przekazuje 3,25 proc. środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, podczas gdy średnia europejska wynosi 5,5 proc. - To wszytko świadczy o tym, że NPOZP jest realizowany w stopniu minimalnym. Klub przyjmuje sprawozdania, ale ma nadzieję na poprawę sytuacji - podsumowała Szymiec-Raczyńska.

Z kolei poseł Piotr Chmielowski z SLD zarzucił resortowi zdrowia, że poza lakonicznymi informacjami sprawozdania nie zawierają żadnych konkretnych danych. - Jedyne dane opublikowane wprost to informacje ile NFZ zakontraktował środków na opiekę psychiatryczną. To za mało na wydanie opinii o realizacji Programu - stwierdził.

O odrzucenie sprawozdania zawnioskował w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS poseł Hoc.

- Musimy mieć nowoczesną medycynę. Tymczasem ten program tego nie gwarantuje. Nie wprowadzono ponadto środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Nie powstały też centra zdrowia psychicznego - wyjaśniał poseł Hoc.

Dodał również, że lista zarzutów jest dłuższa: w szkołach brakuje np. pedagogów i psychologów (zatrudnia ich co dziesiąta szkoła). Program nie zapobiega też samobójstwom. W Polsce umiera w ich wyniku 6 tys. osób rocznie, to jest więcej niż w wypadkach samochodowych. Tzw. osobodzień w opiece psychiatrycznej jest wyceniany na skandalicznie niskim poziomie, a od kilku lat żadna z nowych molekuł stosowanych w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych nie weszła do refundacji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum