W Gostyninie zamiast 12 pacjentów jest 93. Pomoże ustawa podpisana przez prezydenta?

Autor: oprac. JW • Źródło: PAP19 maja 2021 12:21

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma zapewnić dodatkowe środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

W Gostyninie zamiast 12 pacjentów jest 93. Pomoże ustawa podpisana przez prezydenta?
Ustawa podpisana przez prezydenta ma zapewnić dodatkowe środki dla KOZZD w Gostyninie. Fot. Shutterstock
  • W Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie miało przebywać 12 pacjentów. Obecnie jest ich 93
  • Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa ma zapewnić dodatkowe środki zarówno dla obecnej, jak i przyszłej siedziby KOZZD
  • Nowe przepisy pozwalają też na czasowe oddelegowanie do pracy w Gostyninie funkcjonariuszy Służby Więziennej

O podpisaniu ustawy poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Większe wydatki na obecny i przyszły ośrodek

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie powstał na mocy ustawy z 2013 r. jako jedyna tego typu placówka lecznicza w kraju. Przebywają w niej osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Nowelizację przepisów będących podstawą funkcjonowania ośrodka Sejm uchwalił w połowie kwietnia. Senat, który zajmował się ustawą na majowym posiedzeniu, nie wprowadził do niej żadnych zmian.

Nowe rozwiązania pozwolą na zwiększenie limitów wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy. Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, pierwotnie ustalano je z myślą, że do czasu wybudowania docelowej siedziby w ośrodku będzie przebywać maksymalnie do 12 pacjentów. Obecnie jest ich 93.

Zmiany mają na celu zapewnienie właściwych warunków postępowania terapeutycznego wobec pacjentów ośrodka, a także właściwych warunków bezpieczeństwa.

Oprócz tego, że dodatkowe środki mają pozwolić na rozpoczęcie planowanej od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka, posłużą także stworzeniu ośrodka tymczasowego, który będzie funkcjonował do czasu rozbudowy placówki. Zgodnie z zapisami nowelizacji nieruchomość, w której będzie mieścił się ośrodek tymczasowy, ma być czasowo użyczona przez "jednostkę organizacyjną Służby Więziennej".

Do Gostynina mają być delegowani funkcjonariuszy Służby Więziennej

Nowe rozwiązania zakładają również możliwość czasowego oddelegowania do pracy w ośrodku tymczasowym funkcjonariuszy Służby Więziennej, jednak przez okres "nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia przekazania w użyczenie nieruchomości". "Funkcjonariusz Służby Więziennej może być delegowany do ośrodka na okres do 6 miesięcy. Ponowne lub dłuższe delegowanie wymaga zgody funkcjonariusza" - dodano.

Funkcjonowanie ośrodka w Gostyninie jest możliwe dzięki ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, która weszła w życie w styczniu 2014 r. Jej przepisy pozwalają na to, by - na wniosek dyrektora zakładu karnego - sąd cywilny zastosował wobec danej osoby nadzór prewencyjny lub leczenie w specjalnym ośrodku zamkniętym już po odbyciu przez nią kary więzienia. Decyzja sądu o umieszczeniu w ośrodku jest bezterminowa. Dana osoba może co pół roku składać do sądu wniosek o zbadanie, czy izolacja jest nadal konieczna.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum