WOK/Rynek Zdrowia | 20-02-2020 18:11

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych: sesje dotyczące polityki lekowej i farmacji

Bezpieczeństwo lekowe kraju, innowacje i inwestycje w sektorze farmaceutycznym, dostęp pacjentów do najnowszych farmakoterapii, rozwoju badań klinicznych w Polsce - to tylko wybrana tematyka sesji dotyczących farmacji i polityki lekowej podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który 5 i 6 marca 2020 r. odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Trwa rejestracja na to wydarzenie.

HCC 2020 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach; FOT. PTWP

W kongresowych sesjach traktujących o polityce lekowej i farmacji udział zapowiedzieli już, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, specjaliści wybranych dziedzin medycyny, liderzy przemysłu farmaceutycznego w Polsce, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym zrzeszających pacjentów.

Ideą przewodnią Kongresu - zgodnie z jego nazwą - są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jaki i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

Program V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych stanowi efekt prac Rady Programowej HCC, w skład której wchodzą m.in. wybitni specjaliści różnych dziedzin medycyny, menedżerowie zarządzający lecznicami, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedstawicieli środowiska medycznego, eksperci. W tym roku nie zabraknie nowości - zarówno dotyczących tematyki sesji, jak i form przekazu. Oprócz dyskusji panelowych zaplanowano m.in. pojedynki ekspertów, a także wywiady z udziałem publiczności.

Na obszerną agendę Kongresu złoży się ponad 70 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu blokach tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• e-Zdrowie
• Edukacja

Szczegółowy program HCC 2020 i rejestracja: www.hccongress.pl

Poniżej tematyka sesji V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poświęconych różnym aspektom polityki lekowej i farmacji.

5 marca 2020 r., godz. 12.30-14.00
Jak zwiększyć dostępność do leczenia biologicznego w Polsce?
• Pojawianie się na rynku kolejnych leków biologicznych równoważnych - jak odpowiednio wykorzystać ich potencjał?
• Postulowane zasady obejmowania refundacją kolejnych leków biologicznych równoważnych
• Skala oszczędności wynikająca z wygasania patentów na leki biologiczne
• Zamiana leków biologicznych w trakcie terapii w chorobach autoimmunologicznych

5 marca 2020 r., godz. 14.30-16.00
Agencja Badań Medycznych - nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego
• Podsumowanie dotychczasowej aktywności Agencji Badań Medycznych, w tym pierwszego konkursu dotyczącego wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych
• Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych dla systemu i pacjentów
• Badania niekomercyjne dotyczące bardzo zaawansowanych, innowacyjnych terapii z tzw. obszaru ATMP dla indywidualnych pacjentów
• Inne priorytetowe zadania Agencji, w tym przygotowywane badania populacyjne

6 marca 2020 r., godz. 9.30-11.00
Bezpieczeństwo lekowe kraju - kiedy stanie się priorytetem państwa?
• Dbałość o budżet płatnika. Krótkoterminowa polityka z długofalowymi konsekwencjami
• Zrównoważony rozwój w farmacji. Jak mądrze zarządzać procesem na każdym etapie?
• Niedobory leków: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania
• Jak wzmocnić krajową produkcję leków? Propozycje zachęt
• RTR - ideał nie do zrealizowania?

6 marca 2020 r., godz. 11.30-13.00
Więcej niż przemysł - innowacja w sektorze farmaceutycznym
• Kierunki transferu wiedzy i bazy naukowo-badawczej - globalne trendy
• Polska na mapie gospodarek opartych na wiedzy
• Inteligentne specjalizacje - polska specjalność
• Terapie spersonalizowane wymagają spersonalizowanych modeli refundacji? Co dalej z RSS w Polsce?
• Przemysł - nauka - biznes. Jak pobudzić sektor naukowy do rozwoju?
• Czego poszukują dzisiaj światowi liderzy farmaceutycznej innowacji?

Udział w dyskusjach dotyczących polityki lekowej i farmacji potwierdzili już, między innymi (kolejność alfabetyczna):

Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
Urszula Jaworska, prezes, Fundacja Urszuli Jaworskiej
Antoni Jędrzejowski, prezes zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)
Katarzyna Kacperska, dyrektor generalny, Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
Iwona Kasprzak, dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia
Michał Kaźmierski, dyrektor generalny na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, Gilead Sciences
Krzysztof Kępiński, dyrektor, Pion Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek, GSK Commercial Sp. z o.o.
Krzysztof Kopeć, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Krzysztof Łanda, Meritum L.A., podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017
Marek Macyszyn, dyrektor generalny na Polskę i Czechy, Vertex Pharmaceuticals
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Grupa Polpharma, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Izabela Obarska, ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w latach 2016-2017
Giles Platford, President, Europe & Canada Business Unit, Takeda Pharma
Radosław Sierpiński, p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych
Marcin Stajszczyk, kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Irena Walecka, kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.