Ustawa o in vitro przed głosowaniem w Senacie: klub PO za przyjęciem bez poprawek

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2015 13:48

W piątek (10 lipca) po południu Senat zajmie stanowisko w sprawie ustawy o in vitro. Jako pierwszy będzie głosowany wniosek o jej odrzucenie w całości, jako drugi - o przyjęcie bez poprawek.

Ustawa o in vitro przed głosowaniem w Senacie: klub PO za przyjęciem bez poprawek
Klub PO opowiada się za przyjęciem ustawy bez poprawek Fot. Archiwum RZ

Klub PO jest za przyjęciem ustawy bez poprawek. Gdyby większości nie uzyskał ani wniosek o odrzucenie, ani o przyjęcie ustawy bez poprawek, Senat zajmie się zgłoszonymi do niej poprawkami - jest ich ponad 70.

Wiceprzewodniczący grupy senatorów PO Łukasz Abgarowicz powiedział w piątek, że klub tej partii nie wprowadził dyscypliny w głosowaniu w sprawie ustawy, ale popiera jej przyjęcie bez poprawek.

Ustawy w kształcie uchwalonym przez Sejm nie poprą jednak wszyscy senatorowie PO. Głosowanie przeciwko jej przyjęciu zapowiedział m.in. Stanisław Hodorowicz, który w trakcie debaty ocenił, że in vitro sprowadza człowieka do roli produktu i pozbawia go "atrybutu cudu natury".

Także Filip Libicki mówił, że zaproponowana ustawa ubiera w ramy prawne tę dowolność, z którą mamy do czynienia obecnie. Przeciwko ustawie w obecnym kształcie opowiedziała się też Helena Hatka.

W czwartek komisja zdrowia wnioskowała o odrzucenie ustawy w całości i to ten wniosek, jako najdalej idący, będzie głosowany w pierwszej kolejności. Jeśli Senat wniosek komisji odrzuci, jako drugi pod głosowanie zostanie poddany wniosek mniejszości komisji, zgłoszony przez senatorów PO Alicję Chybicką i Roberta Dowhana - o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jeśli Senat nie zgłosi do ustawy poprawek, trafi ona do prezydenta, jeśli ją odrzuci - wróci do Sejmu.

Poprawki zgłoszone w trakcie środowej debaty zmierzają m.in. do zmiany definicji zarodka (część senatorów chce, by w ustawie zapisać, że zarodek jest organizmem ludzkim na najwcześniejszym stadium rozwoju; zapis w ustawie mówi o grupie komórek) oraz wprowadzenia możliwości korzystania z in vitro wyłącznie przez małżeństwa bądź wykluczenia finansowania procedury ze środków publicznych w przypadku związków nieformalnych.

Celem kolejnych poprawek jest zmniejszenie maksymalnej liczby zapładnianych w procedurze komórek jajowych. W ustawie zapisano, że limit ten to sześć oocytów, w zgłoszonej poprawce - dwa, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że oba powstałe zarodki mają być przeniesione do organizmu biorczyni.

Inna z propozycji dotyczy zawężenia możliwości wszczynania procedury in vitro wyłącznie "w sytuacji zagwarantowania poszanowania zasady dobra dziecka". W myśl tej poprawki zabieg mógłby być wykonany w przypadku par, "co do których, biorąc pod uwagę w szczególności ich wiek i kwalifikacje osobiste, zasadnie można przyjąć, że będą należycie wywiązywały się z obowiązku wychowania dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności".

Część senatorów postuluje też, by zabezpieczenie płodności na przyszłość nie mogło polegać na tworzeniu zarodków w celu ich przechowywania.

Wśród poprawek jest też propozycja jednoznacznego zapisania w ustawie, że zabronione są wszelkie formy "macierzyństwa zastępczego". Uczestnictwo w takim procederze byłoby zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3. Zdaniem wnioskodawców ta druga poprawka ma wyeliminować możliwość wynajmowania tzw. surogatek, które rodzą dziecko w zastępstwie. Resort zdrowia tłumaczył, że ustawa tego zabrania.

Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności pod koniec czerwca.
 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum