Ustawa o finansowaniu świadczeń już po konsultacjach

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 08 kwietnia 2010 14:48

Ministerstwo Zdrowia informuje o wynikach konsultacji społecznych, związanych z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowela zawiera, m.in. zmiany zasad naliczania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu. Obecnie składka dla tej grupy jest uzależniona od ceny kwintala żyta. Po wprowadzeniu zmian składka powiązana byłaby z wysokością minimalnego wynagrodzenia.

W ramach konsultacji społecznych Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zgłosiły uwagi do proponowanej w projekcie nowej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników, wskazując, iż jest ona zbyt niska.

W zakresie kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nowela przewiduje ocenę przez Agencję Oceny Technologii Medycznych wyłącznie warunków realizacji świadczeń, co ma na celu usprawnienie procesu oceny przez AOTM świadczeń gwarantowanych.

Projekt przewiduje ponadto zmianę zasad przekazywania środków do NFZ z dotacji budżetowej na finansowanie świadczeń, m.in. dla osób nieubezpieczonych. Chodzi tu o wyłączenie kosztów administracyjnych z puli środków przekazywanych na świadczenia zdrowotne oraz usprawnienie procesu przekazywania środków z dotacji do NFZ.

Ponadto, w związku z tym, że nowela przewiduje możliwość zawierania umów z NFZ przez świadczeniodawców, którzy nie spełniają wymogów np. kadrowych czy sprzętowych, Naczelna Rada Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uznały, że forma rokowań z tymi świadczeniodawcami, nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.

Dlatego wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą skorzystanie z procedury dodatkowej będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy NFZ uprzednio przeprowadzi zwykłe postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zawrze umowy ze świadczeniodawcami, spełniającymi warunki określone rozporządzeniami koszykowymi i gdy liczba tych umów nie będzie odpowiadała realnym potrzebom zdrowotnym pacjentów.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ustawa_zzakazen_08042010.pdf

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum