Urzędowa kontrola żywności nie działa jak należy. Wykazano nieprawidłowości

Autor: oprac. SzB • Źródło: RPO, Rynek Zdrowia01 czerwca 2022 14:30

Szwankuje urzędowa kontrola żywności - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na problemy i możliwe rozwiązania. W tej sprawie zwrócił się do ministra zdrowia.

Urzędowa kontrola żywności nie działa jak należy. Wykazano nieprawidłowości
Urzędowa kontrola żywności nie działa jak należy. Nieprawidłowości wykazał NIK. Fot. Shutterstock
  • Urzędowa kontrola żywności nie działa jak należy. Nieprawidłowości wykazała Najwyższa Izba Kontroli
  • Dlatego też Marcin Wiącek - Rzecznik Praw Obywatelskich - przesłał pismo do ministra zdrowia w tej sprawie 
  • RPO uważa, że wyeliminowanie problemów byłoby możliwe, gdyby utworzono jeden wyspecjalizowany organ odpowiadający za kontrolę żywności

Urzędowa kontrola żywności nie działa jak należy. Nieprawidłowości wykazał NIK

Marcin Wiącek - Rzecznik Praw Obywatelskich - przesłał pismo do ministra zdrowia, który jest koordynatorem bezpieczeństwa żywności. Chodzi o zajęcie stanowiska dotyczącego wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. RPO uważa, że byłoby to możliwe, gdyby został utworzony jeden wyspecjalizowany organ kontroli żywności.

Przypomnijmy, że kontrolę w naszym kraju sprawuje kilka państwowych organów - m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Weterynaryjna.  

- Kontrolę tę reguluje wiele niespójnych aktów prawnych. Do określenia kompetencji i relacji pomiędzy inspekcjami stosowana jest zróżnicowana terminologia. Z powodu niejasności w zakresie kompetencji i częstego dublowania działań, inspekcje zawierają między sobą umowy o współdziałaniu - dodaje Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

We wnioskach NIK-u ("System bezpieczeństwa żywności w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian") mowa o zagrożeniach, które wynikają głównie z braku spójnego i efektywnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji żywności w Polsce. 

Nie od dziś wiadomo, że warunkiem skutecznej ochrony ludzi przed żywnością niebezpieczną, która nie spełnia odpowiednich norm, jest bieżąca i - co najistotniejsze - sprawnie działająca kontrola.

NIK więc podkreśla, że ujednolicenie struktury spowodowałoby zminimalizować, a w niektórych aspektach nawet i całkowicie wyeliminować, obecne problemy.

RPO przypomina o rządowym projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Nie został on sfinalizowany

Uproszczenie systemu niewątpliwie także uczyni go mniej uciążliwym dla przedsiębiorców. - Dziś problemem staje się już samo ustalenie, która inspekcja i w jakim zakresie powinna nadzorować danego przedsiębiorcę. W efekcie przedsiębiorcy w tym samym zakresie podlegają kilku kontrolom, a mogą też występować takie obszary działalności, których kontrola nie obejmie, co w efekcie wpływa na szczelność systemu - czytamy w piśmie skierowanym do szefa resortu zdrowia. 

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina także, że w 2017 roku wniesiono rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Przewidywano w nim powołanie nowej inspekcji, która miałaby za zadanie w sposób kompleksowy realizować urzędowe kontrole żywności. 

Proces legislacyjny nie został jednak wówczas sfinalizowany, m.in. z powodu negatywnego stanowiska ówczesnego ministra zdrowia. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum