Unia Metropolii Polskich ma kilkadziesiąt pytań i uwag do Narodowego Programu Szczepień

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 13 grudnia 2020 14:53

Obszerny dokument, zawierający kilkadziesiąt uwag i pytań dotyczących projektu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, skierowała do szefa KPRM Michała Dworczyka Unia Metropolii Polskich.

Unia Metropolii Polskich ma kilkadziesiąt pytań i uwag do Narodowego Programu Szczepień
Program szczepień przeciwko COVID-19 - coraz więcej pytań i uwag; FOT. Materiały prasowe

Przypomnijmy, że na sobotniej (12 grudnia) konferencji prasowej Michał Dworczyk wspólnie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili główne założenia Narodowego Programu Szczepień. Także w sobotę upłynął termin zgłaszania uwag do projektu tego programu.

Dokument składa się z dziewięciu rozdziałów opisujących m.in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień, a także kolejność szczepień.

15 grudnia Rada Ministrów zatwierdzi Narodowy Program Szczepień (NPS) i do tego czasu mogą być jeszcze wprowadzane poprawki do projektu.

Przypomnijmy, że zgodnie z  projektem NPS w pierwszej kolejności szczepieni będą pracownicy medyczni, seniorzy w DPS-ach i ZOL-ach i służby mundurowe. W kolejnych etapach szczepieniami  objęci, między innymi nauczyciele i pracownicy transportu publicznego. Szczepić przeciwko COVID-19 będzie też można dzieci powyżej 12. roku życia.

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (UMP) skierowała do szefa KPRM Michała Dworczyka Obszerny dokument, zawierający kilkadziesiąt uwag i pytań dotyczących projektu.

Organizacja ta wskazuje, między innymi, że do „podmiotów zaangażowanych w program „powinny być dopisane jednostki samorządu terytorialnego. JST mają wypracowane kanały komunikacji z mieszkańcami, co może być kluczowe dla skuteczności kampanii informacyjnej, a także potencjał lokalowo-osobowy możliwy do wykorzystania przy organizacji i przeprowadzaniu szczepień” - czytamy w uwagach UMP.

- W treści projektu jest dużo pojęć nieprecyzyjnych, niekoherentnych z przepisami ustaw np. „Zakłady Leczniczo-Opiekuńcze”. Nieprawidłowe jest używanie określeń: „podmiot wykonujący działalność leczniczą”, „podmiot leczniczy”, „stacjonarne POZ i AOS”, „inne stacjonarne placówki medyczne”, „szpitale rezerwowe” - wadliwa terminologia, zastosowana w dokumencie, wprowadza nieporządek do systemu i może rodzić trudności interpretacyjne - uważa Unia Metropolii Polskich.

Jej eksperci wskazują ponadto, że w programie „brakuje zapisów odnoszących się do bezpiecznego zorganizowania szczepień w punktach szczepień. Koniecznym wydaje się wprowadzenie takich zapisów, które będą podstawą rozwiązań techniczno-logistycznych zapewniających, że osoby, które będą chciały się zaszczepić, uczynią to w warunkach dla siebie bezpiecznych, tzn. że przy okazji samego szczepienia nie zostaną zakażone SARS-COV-2 przez innych pacjentów”.

UMP zaznacza, że „jedną z istotnych wartości programu, winno być budowanie zaufania społeczeństwa wobec całego procesu szczepienia, a pominięcie aspektów związanych z bezpieczeństwem przechowywania szczepionki oraz samego procesu szczepienia na poziomie punktów szczepień temu celowi nie służy. Fakt, że ewentualne regulacje w tym obszarze mogą znajdować się w innych dokumentach, nie uzasadnia pominięcia ich w Programie”.

Zdaniem UMP w programie nie wskazano, które rodzaje szczepionek do kogo będą kierowane i jakie są zasady ich doboru dla pacjenta. „Z uwagi na różnorodność szczepionek i fakt, że poszczególne osoby mogą, co do zasady odrzucać możliwość szczepień wskazanym rodzajem szczepionki, warto rozważyć możliwość wyboru przez pacjenta rodzaju szczepionki, która ma zostać mu podana” - czytamy w uwagach do projektu Narodowego Programu Szczepień.

Pełna treść tekst z uwagami i pytaniami UMP: www.metropolie.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum