Ujednolicenie wynagrodzeń, obowiązkowe składki i system rendez-vous. Ratownicy spotkali się z MZ

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, OZZRM07 grudnia 2022 11:58

Powołanie samorządu ratowników, propozycja kar finansowych dla urzędów wojewódzkich, system rendez-vous, ujednolicenie zarobków dyspozytorów czy kształcenie przed i podyplomowe to główne kwestie, które związkowcy z OZZRM poruszyli na spotkaniu z Ministerstwem Zdrowia.

Ujednolicenie wynagrodzeń, obowiązkowe składki i system rendez-vous. Ratownicy spotkali się z MZ
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych spotkali się 6 grudnia z wiceministrami zdrowia Fot. AdobeStock
 • Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych (OZZRM) i Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych spotkali się 6 grudnia z wiceministrami zdrowia Waldemarem Kraską i Piotrem Bromberem
 • Celem rozmów było omówienie palących kwestii wynikających z przyjętej przez Sejm ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz procedowanej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) 
 • Jak informują związkowcy, rozmawiano m.in o ujednoliceniu wynagrodzeń dyspozytorów, obowiązkowych składkach dla ratowników, możliwościach wprowadzenia systemu rendez-vous oraz indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej

Spotkanie ratowników z MZ. "Miejsce ratownika medycznego jest w systemie PRM"

Choć przyjęta przez Sejm Ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych jest realizacją jednego z głównych postulatów środowiska, to nie spełnia wszystkich pokładanych w nim oczekiwań. Przede wszystkim nie przewiduje możliwości prowadzenia przez ratowników indywidualnej czy grupowej praktyki zawodowej. O tym i innych palących środowisko kwestiach związkowcy rozmawiali 6 grudnia z wiceszefami resortu zdrowia, Waldemarem Kraską i Piotrem Bromberem.

Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych OZZRM, wiceminister Bromber podtrzymuje swoje stanowisko, że miejsce ratownika medycznego jest w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).

"Nie oznacza to - zdaniem przedstawiciela resortu - braku możliwości pojawienia się w ustawie takiego zapisu. Odpowiedzialnym za zmiany w ustawie ma być m.in. samorząd ratowników medycznych" - czytamy w opublikowanej na Facebooku relacji ze spotkania.

Ratownicy informują także, że jak tylko ustawa o zawodzie wejdzie w życie, podjęte zostaną działania mające na celu wypełnić jej zapisy odnośnie powołania Komitetu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie pierwszych wyborów samorządu ratowników medycznych. Przynależność do izby ma być obowiązkowa. Będzie ona finansowana ze składek, a "chętni do pracy w samorządach są mile widziani". 

Nowelizacja ustawy o PRM. Kary finansowe, ujednolicenie zarobków. Co z rendez-vous? 

W kwestii nowelizacji ustawy o PRM sporo miejsca poświęcono funkcjonowaniu dyspozytorni medycznych. Związkowcy podzielają propozycję wprowadzenia propozycji kar finansowych za braki w obsadzie dyspozytorów dla urzędów wojewódzkich. Dyskutowano także kwestię kar finansowych dla dysponentów za brak obsady lekarskiej. 

Pojawiła się również sugestia ujednolicenia zarobków dyspozytorów w całym kraju. Na zasadach podobnych, jak w ustawie o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

Związkowcy poruszyli temat wprowadzenia systemu rendez-vous, czyli dojazdu lekarza do karetki na wezwanie ratowników. Jak jednak informują, wciąż brakuje "odpowiedniej ilości personelu mogącego pracować w zespołach wspomagających zespoły ratownictwa medycznego". 

Wystarczyć muszą na razie zespoły specjalistyczne, "w ilości co najmniej jeden na każde 10 ZRM".

Jak różnicować płace? Co dalej z dodatkami 45/65 i kto powinien stwierdzić zgon? 

Obecni na spotkaniu wiceministrowi zapewnili związkowców, że proponowana w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zmiana sposobu finansowania ratownictwa z centralnego na NFZ nie wpłynie w znaczący sposób na środki trafiając na konta dysponentów.

W sprawie kształcenia przed i podyplomowego ratownicy usłyszeli, że "trwają prace nad szeroko rozumianą podstawą programową studiów licencjackich, magisterskich oraz kursów specjalizacyjnych". Nie otrzymali natomiast odpowiedzi na pytanie o rolę magistra ratownictwa medycznego w ZRM. Kursy specjalizacyjne mają być za to dostępne dla wszystkich chętnych.

W kwestii płacowych padł postulat, aby różnicować wynagrodzenia tylko i wyłącznie ze względu na wykonywane obowiązki.

Podjęto także dyskusję nad nowymi regulacjami, które nadają ratownikom możliwość stwierdzenia zgonu, a konkretnie kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego (ZRM). Jak zauważyli związkowcy, zachodzi w tej kwestii ryzyko nadużyć.

- To znaczy możliwe wzywanie ZRM w sytuacjach ewidentnego zgonu - zwrócili uwagę. 

W sprawie przyszłości dodatków 45/65 proc., OZZRM poinformował tylko, że "jest wielce prawdopodobne, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony. Docelowo ministerstwo deklaruje pracę nad ustawowym zapisem przyznającym dodatki na stałe”. 

W odniesieniu do ustawy o ochronie ludności i kwestii "karetki w każdej gminie", związkowcy zaznaczyli, że to "akt prawny niekonsultowany w jakikolwiek sposób z resortem zdrowia".

- Ze względu na dbałość o dobrostan zdrowotny Polaków potraktujemy milczeniem - podsumowali związkowcy.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego. Jakie zmiany wprowadza? 

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych wprowadza przepisy regulujące m.in. wymagane uprawnienia, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu‬ i jego wykonywania, a także ścieżkę kształcenia i rozwoju. 

Przewiduje również utworzenie studiów drugiego stopnia w zakresie ratownictwa medycznego, szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, a także dodatkowego sześciodniowego urlopu na szkolenia.

Powstanie też samorząd zawodowy, Krajowa Izba Ratowników Medycznych, do której przynależność będzie obowiązkowa. 

Przy okazji ustawa rozszerzy również kompetencje pielęgniarek pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych (liczbę szacuje się na ok. 1300). Pielęgniarki będą mogły:

 • stwierdzić zgon w ramach czynności ratunkowych,
 • wykonywać czynności perfuzjonisty - niejednokrotnie wykonywane przez personel pielęgniarki - będą uznawane w świetle prawa za wykonywanie zawodu,
 • podjąć czynności ratunkowe bez zgody pacjenta, jeżeli ten ze względu na swój stan takiej zgody nie będzie mógł wyrazić.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze