×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

UODO: nie można żądać potwierdzenia o szczepieniu na COVID-19. To komplikuje sprawę limitów na imprezach

Autor: oprac. KM • Źródło: UODO25 czerwca 2021 12:06Aktualizacja: 25 czerwca 2021 19:27

Osoby, które nie chcą potwierdzić, czy szczepiły się na COVID-19 czy nie, nie musza tego robić. Stanowisko w sprawie zajął Urząd Ochrony Danych Osobowych

UODO: nie można żądać potwierdzenia o szczepieniu na COVID-19. To komplikuje sprawę limitów na imprezach
Okazanie informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne/ Fot. Fotokon / Shutterstock.com
 • Obecnie panujące przepisy nie przewidują obowiązku okazania dokumentu poświadczającego odbycie szczepienia przeciw COVID-19
 • Podstawą do uznania braku obowiązkowości jest ustawa o RODO. Stanowisko w sprawie zajął Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Natomiast podmiot, który mimo otrzyma informację o zaszczepieniu, nie ma prawa utrwalać ani przechowywać tej informacji

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, czy można wymagać potwierdzenia przyjęcia szczepienia na COVID-19. Zdaniem UODO - nie, a osoba zaszczepiona dowód w tej sprawie pokazać może, ale wyłącznie dobrowolnie. 

UODOD: nie można wymagać potwierdzenia o szczepieniu na COVID-19

- W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób nie są uprawnione do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Okazanie dowodu zaszczepienia jest możliwe tylko z inicjatywy osoby, która jest zainteresowana usługą oferowaną przez podmiot - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach Urzędu. 

Takie stanowisko mocno komplikuje decyzje podejmowane przez rząd w sprawie obostrzeń. Wiele branż zostało już odblokowanych, ale utrzymano też sporo limitów - m.in. na imprezach, koncertach czy targach i konferencjach. Jak informowało Ministerstwo Zdrowia do limitów tych nie są wliczane osoby zaszczepione. 

Problem w tym, że trudno będzie to zweryfikować. 

Czytaj koniecznie: Paszport covidowy już od 1 lipca. Jak pobrać Certyfikat COVID-19?

Dane dotyczące zdrowia objęte są ścisłą ochroną

Stanowisko UODO w tej sprawie nie pozostawia wątpliwości: informacje o zaszczepieniu w istocie zaliczają się do danych dotyczących zdrowia. W związku z tym stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Są to więc dane, których przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną. W związku z tym ich przetwarzanie staje się legalne i dopuszczalne, kiedy zostanie spełniona co najmniej jedna przesłanka spośród określonych w ustępie 2 przepisu, czyli:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
 • przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą
 • przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Zaszczepienie przeciw COVID a limit osób

Jak to ma się do limitów utrzymanych w Polsce? Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tym zakresie nie reguluje możliwości żądania od osób uczestniczących w danym wydarzeniu udostępnienia informacji na temat statusu ich zaszczepienia.

- Nie jest ponadto określone, kto, jak i na jakich zasadach może sprawdzić czyjś status zaszczepienia przeciw COVID-19. Rozporządzenie nie podaje również „konkretnych środków ochrony”, o których mowa we właściwej ustawie - czytamy w komunikacie UODO.

W związku z tym przepisy rozporządzenia, jak podaje UODO, nie mogą być podstawą uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników wydarzenia informacji o zaszczepieniu.

- Nie mają więc prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania. Osoba może podać takie dane tylko wtedy, gdy wyrazi zgodę na ujawnienie informacji o zaszczepieniu i wtedy pozyskanie takich informacji może zostać uznane za uprawnione, gdyż spełni odpowiednią przesłankę. Zgoda musi być dobrowolna, wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie - informuje Urząd.

Paszport covidowy już od 1 lipca. Jak pobrać Certyfikat COVID-19?

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum