UNICEF i Fundacja Philips wraz z partnerami rozpoczynają projekt Maternal and Newborn Health Innovations (Innowacje na rzecz zdrowia matki i noworodka)

Autor: Artykuł dostarczony przez partnera portalu, firmę Philips Polska Sp. z o.o. • • 19 października 2015 08:33

Nowy Jork, 23 września 2015 r. - UNICEF i Fundacja Philips, we współpracy z Concern Worldwide, Maker i Gearbox rozpoczęły realizację projektu Maternal and Newborn Health Innovations, który ma pomóc w ratowaniu życia i poprawie zdrowia kobiet ciężarnych i dzieci w Kenii.

UNICEF i Fundacja Philips wraz z partnerami rozpoczynają projekt Maternal and Newborn Health Innovations (Innowacje na rzecz zdrowia matki i noworodka)
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

UNICEF i Fundacja Philips będą - pod kierunkiem rządu kenijskiego oraz komitetu sterującego projektem w Ministerstwie Zdrowia - przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych technologii i rozwiązań zdrowotnych ukierunkowanych na ochronę zdrowia matek, noworodków i starszych dzieci. Współpraca pomoże w stworzeniu nowatorskich terapii dla szczególnie narażonych matek i dzieci oraz przyczyni się do zmniejszenia umieralności kobiet ciężarnych i noworodków. Ta inwestycja odzwierciedla zobowiązanie rządu Kenii do inwestowania w innowacyjne, rodzime rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia matek i noworodków.

W krajach rozwijających się, takich jak Kenia, wskaźniki umieralności matek, noworodków i starszych dzieci są wciąż zbyt wysokie. W 2014 r. Kenia doprowadziła do obniżenia wskaźnika umieralności dzieci do lat 5 do poziomu 52 na 1000, w porównaniu z poziomem 90 na 1000, który odnotowano w 2003 r., jednak nadal nie spełnia wymogów milenijnego celu rozwoju nr 4, który do 2015 r. przewidywał spadek tego wskaźnika do poziomu 33 na 1000. Umieralność noworodków jest również zbyt wysoka i utrzymuje się na poziomie 22 na 1000 żywych urodzeń. Jedną z istotnych przyczyn tego stanu rzeczy jest brak sprzętu medycznego i technologii medycznych pozwalających na stosowanie choćby najbardziej podstawowych terapii dla kobiet ciężarnych i noworodków, szczególnie w obszarach oddalonych, w których służba zdrowia nie dysponuje podstawowymi zasobami medycznymi.

Do 2018 roku UNICEF i Fundacja Philips wraz z organizacjami partnerskimi i lokalnymi ośrodkami innowacji, pod kierunkiem rządu kenijskiego, mają zamiar stworzyć i rozwinąć innowacyjne, oszczędne i projektowane na miejscu urządzenia medyczne. Przyczynią się one do lepszego i bardziej wyrównanego dostępu do opieki ratującej życie kobietom i dzieciom w całej Kenii.

Jak mówi Sharad Sapra, Dyrektor Globalnego Centrum Innowacji UNICEF: "Co roku na całym świecie dla 1 miliona noworodków dzień narodzin jest jednocześnie dniem ich śmierci. Jednak dzięki wzmocnieniu systemów opieki zdrowotnej i innowacyjnym rozwiązaniom, które służą zarówno matkom, jak i dzieciom, szanse na przeżycie wydatnie wzrastają".

Projekt Maternal and Newborn Health Innovations jest finansowany przez Fundację Philips i wykorzystuje lokalną wiedzę fachową Philips Research Africa w Nairobi do szkolenia przedsiębiorców społecznych i do pośredniczenia w transferze technologii opieki zdrowotnej w Kenii.

"W Fundacji Philips wierzymy, że programy oferujące innowacje, partnerstwo i wzmacniające pozycję obywateli mogą doprowadzić do długotrwałych i ważnych zmian w społecznościach lokalnychv, mówi Katy Kartley, szefowa Fundacji Philips. "I to właśnie robimy, realizując projekt Maternal and Newborn Health Innovations, ponieważ Royal Philips może zaoferować wiedzę fachową i wsparcie Philips Research Africa wraz z UNICEF i naszymi partnerami, co pozwoli przedsiębiorcom społecznym na poprawę efektywności opieki zdrowotnej w ich społecznościach lokalnych".

"Spółka Royal Philips i fundacja Philips mają tę samą misję i wizję: chcemy, aby życie ludzi stawało się lepsze i dążymy do tego, aby świat był zdrowszy i bardziej zrównoważony dzięki innowacjom", podsumowuje Hartley. "Projekt Maternal and Newborn Health Innovations koncentruje się na wzmocnieniu miejscowych systemów opieki zdrowotnej i wyraźnie pokazuje, w jaki sposób przedsiębiorstwa prywatne wraz z rządami i organizacjami pozarządowymi mogą przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie celu nr 3, którym jest zapewnienie zdrowia i promowanie dobrobytu wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku".

Projekt został uruchomiony przed szczytem Organizacji Narodów Zjednoczonych, który odbył się w dniach 25-27 września i którego celem było przyjęcie Agendy rozwoju po 2015 roku. Podczas szczytu organizacja UNICEF zachęcała do większego zaangażowania sektora prywatnego w poprawę życia dzieci. Milenijne cele rozwoju pozostają w mocy do końca 2015 r., a następnie zostają zastąpione przez cele zrównoważonego rozwoju, które stanowią nowy zbiór założeń dla rozwoju międzynarodowego. Fundacja Philips i UNICEF wspierają innowacje i technologie jako kluczową strategię na rzecz osiągnięcia nowych celów zrównoważonego rozwoju i poprawy życia najbardziej potrzebujących kobiet i dzieci. Obydwie organizacje działają na całym świecie, więc działania prowadzone w ramach partnerstwa mają charakter globalny.

UNICEF:

We wszystkich działaniach UNICEF wspiera prawa i dobro dzieci. Organizacja UNICEF i jej partnerzy działają w 190 krajach i terytoriach, realizując tę misję w wymiarze praktycznym, szczególnie skupiając się na tym, aby dotrzeć do najbardziej wrażliwych i wykluczonych dzieci, pomagając jednocześnie dzieciom na całym świecie. Dodatkowe informacje na temat organizacji UNICEF i jej działań można znaleźć na stronie www.unicef.org.

Royal Philips:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX:PHIA) to zdywersyfikowana firma działająca na rynku ochrony zdrowia i produktów konsumenckich, dążąca do poprawy jakości ludzkiego życia dzięki innowacjom technologicznym z dziedziny ochrony zdrowia, produktów konsumenckich i oświetlenia. Philips posiada siedzibę w Holandii i zatrudnia około 106 000 pracowników oraz oferuje swoje produkty i usługi w ponad 100 krajach na całym świecie. Sprzedaż produktów firmy osiągnęła w 2014 r. wartość 21,4 mld EUR, co daje jej czołową pozycję na rynku sprzętu medycznego stosowanego w kardiologii i intensywnej opiece medycznej oraz systemów monitorowania zdrowia pacjenta, a także energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych technologii oświetleniowych oraz golarek i produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter.

Fundacja Philips:

Fundacja Philips to zarejestrowana organizacja charytatywna utworzona po to, aby wprowadzać trwałe zmiany w defaworyzowanych społecznościach lokalnych dzięki zapewnianiu i wykorzystaniu innowacji, talentu i zasobów. Wraz ze swymi najważniejszymi partnerami - Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i UNICEF - Fundacja Philips stara się szukać wyzwań, przy których połączenie wiedzy fachowej Philips i doświadczenia partnerów może zaowocować znaczącymi rozwiązaniami wpływającymi na życie ludzi. Fundacja Philipsa działa w trzech głównych obszarach: pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, rozwój społeczności lokalnych i przedsiębiorczość społeczna. Również programy realizowane na całym świecie przez krajowe placówki Philips są wspierane i wspomagane przez Fundację Philips. Działania fundacji Philips przyczyniają się do realizacji celu Royal Philips, którym jest poprawa jakości życia 3 mld ludzi do roku 2025. www.philips-foundation.com

Zarejestrowana organizacja charytatywna w Holandii (ANBI), nr RSIN 854184788

Dodatkowych informacji udzielają:

Elena Calamo Specchia

Philips Group Communications

Tel: +31 (0)6 2500 4735

E-mail: elena.calamo.specchia@philips.com

Laura Westendorp

Centrum prasowe, Holenderski Komitet UNICEF

Tel: +31 (0)6 1638 4680

E-mail: lwestendorp@unicef.nl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum