UE o zwalczaniu bakterii lekoopornych

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 15 listopada 2013 14:20

Komisja Europejska opublikowała badanie Eurobarometru z którego wynika, że od 2009 r. zmniejszyła się skala stosowania antybiotyków u ludzi oraz że społeczeństwa mają większą świadomość tego, że antybiotyki nie zabijają wirusów.

UE o zwalczaniu bakterii lekoopornych
Ne te dobre wiadomości cieniem położyła się jednak informacja o tym, iż dane opublikowane równolegle przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wskazują na znaczący wzrost częstotliwości występowania w Europie wielolekoopornych bakterii Gram-ujemnych, które są odporne na karbapenemy - antybiotyki ostatniej szansy stosowane do leczenia zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Dlatego komisja w celu walki z opornością na antybiotyki sfinansuje 15 nowych projektów badawczych (MEMO/13/996), będzie też dążyła do zharmonizowanie przepisów dotyczących gromadzenia danych na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (MEMO/13/994).

- Jestem głęboko zaniepokojony faktem, że antybiotyki, które umożliwiły nam leczenie zakażeń bakteryjnych - dawniej śmiertelnych, stają się obecnie coraz mniej skuteczne. Komisja bardzo poważnie podchodzi do problemu, jakim jest wzrost oporności bakterii na antybiotyki - powiedział Tonio Borg, unijny komisarz ds. zdrowia.

Unijna komisarz ds. badań i innowacji, Máire Geoghegan-Quinn, dodała, że badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chcemy zatrzymać wzrost oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

- Te nowe projekty uzupełnią trwające już prace mające na celu opracowanie nowych leków i metod terapii. Cieszę się zwłaszcza dlatego, że partnerami w tych projektach zostało wiele małych przedsiębiorstw. Chciałabym, aby ta tendencja była widoczna w kontekście całego nowego programu badań ''Horyzont 2020'' - powiedziała  Geoghegan-Quinn.
 
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum