JJX/Rynek Zdrowia | 07-12-2011 18:15

"Tytoń albo Zdrowie": jak ograniczyć zdrowotne następstwa palenia?

W czwartek i piątek (8 i 9 grudnia) w Warszawie odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja im. prof. Franciszka Venuleta "Tytoń albo zdrowie", której organizatorami są m. in. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Obywatelska Koalicja "Tytoń albo Zdrowie", Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. Witold Zatoński.

Konferencja "Tytoń albo zdrowie", tradycyjnie już jest miejscem wymiany doświadczeń promotorów zdrowia, środowisk medycznych i instytucji, których troską jest ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce. Organizatorzy spodziewają się, że spotkanie to przyczyni się do popularyzacji wiedzy o szkodliwości palenia oraz upowszechnienia programów związanych z ograniczaniem palenia i leczeniem uzależnienia od tytoniu.

W 2011 r. przypada XX lecie społecznej akcji "Rzuć palenie razem z nami". Ta rocznica stwarza okazję, by podczas XIV Konferencji ocenić postęp, jaki dokonał się w tym czasie w zakresie ochrony zdrowia Polaków przed następstwami palenia tytoniu i używania wyrobów tytoniowych.

Konferencja będzie także okazją do omówienia nowych problemów związanych z działaniami ukierunkowanymi na ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu oraz przyjęcia priorytetów działania w najbliższej przyszłości.