Twój Ruch opracował projekt ws. norm zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 marca 2014 17:42

Obowiązek określenia w rozporządzeniu minimalnej liczby lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz osób wykonujących zawody medyczne nakłada na ministra zdrowia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przygotował Twój Ruch.

Projekt, który w środę (26 marca) trafił do Sejmu, ma - w zamyśle jego autorów - podnieść jakość udzielanych w Polsce świadczeń zdrowotnych.

Była szefowa Ogólnopolskiego Związku zawodowego Pielęgniarek i Położnych, kandydatka koalicji Twój Ruch-Europa Plus do PE Dorota Gardias oceniła na czwartkowej konferencji prasowej, że "w polskiej ochronie zdrowia dzieje się źle".

Jak dodała, w najbliższym czasie sytuacja się jeszcze pogorszy ze względu - według niej - na rozporządzenie ministra zdrowia, które ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia.

Gardias: 3 x nie

- Minister zdrowia wprowadził zapisy w rozporządzeniu, które umożliwiają pracodawcom zmniejszenie liczby pielęgniarek. Czy dzisiaj jest wystarczająca liczba pielęgniarek? Nie. Czy dzisiaj jest wystarczająca opieka nad pacjentem? Nie. Czy dzisiaj jest pacjent bezpieczny w szpitalach? Nie - przekonywała Gardias.

Klub Twojego Ruchu, przy współpracy z OZZPiP, przygotował projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jak wynika z uzasadnienia propozycji, jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z udziałem kosztów pracy w ogólnej cenie świadczenia medycznego oraz uregulowanie kwestii zapewnienia odpowiedniej liczny wykwalifikowanych osób wykonujących zawody medyczne, jako warunku finansowania świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

"Koszt pracy" w umowie z NFZ

TR w swym projekcie proponuje m.in. wprowadzenie do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej definicji pojęcia "koszt pracy". Miałby być to "ogół kosztów ponoszonych z tytułu wynagrodzeń lub innych świadczeń pieniężnych, które świadczeniodawca jest zobowiązany wypłacić osobom udzielającym lub uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych".

Propozycja TR nakłada na zakłady opieki zdrowotnej konieczność wskazania w umowie z NFZ kosztów pracy, które obejmują wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne. Fundusz miałby również określić wskaźniki udziału kosztów pracy poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, będzie to "ważnym czynnikiem standaryzacji i stabilizacji jakości świadczeń zdrowotnych".

Ministerialne minimum

Kolejną zmianą byłoby doprecyzowanie przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (art. 31d), który - zgodnie z propozycją TR - dawałby ministrowi zdrowia prawo do określenia w drodze rozporządzenia warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego.

Chodzi m.in. o minimalną liczbę lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także innych osób wykonujących zawody medyczne, wymaganych do realizacji świadczenia, a także o wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia tych świadczeń.

W obecnym kształcie przepis ten dość ogólnie mówi o określeniu "warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczących personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum