Trzy nowe zawody w tabeli najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL17 stycznia 2022 18:29

Są trzy nowe zawody w klasyfikacji pracowników podmiotów leczniczych i tabeli najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, a to oznacza podwyżki. To: starszy technik sterylizacji medycznej,  technik sterylizacji medycznej oraz pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej.

Trzy nowe zawody w tabeli najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia
Od 2022 trzy nowe zawody w tabeli najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia Fot. AdobeStock
 • Jeszcze w ubiegłym roku do ogłoszenia skierowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia ws. kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 • W rozporządzeniu określono kwalifikacje wymagane na stanowiskach starszego technika sterylizacji medycznej, technika sterylizacji medycznej oraz pracownika ochrony oddziału psychiatrii sądowej
 • Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. W efekcie możliwe będzie zastosowanie do wymienionych grup przepisów ustawy o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych

Trzy nowe zawody w tabeli najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Do klasyfikacji pracowników podmiotów leczniczych zostaną wpisane, na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia, trzy nowe zawody:

 • starszego technika sterylizacji medycznej,
 • technika sterylizacji medycznej,
 • pracownika ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

- Dzięki czemu spełnione zostaną oczekiwania pracowników ochrony oddziałów psychiatrii sądowej i techników sterylizacji medycznej w zakresie możliwości zastosowania do tych grup zawodowych przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Pozwoli to - jak wskazuje resort zdrowia - na "podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników".

Minister zdrowia określił kwalifikacje wymagane dla nowych zawodów

Wymagania dla trzech nowych zawodów wpisane do rozporządzenia ministra zdrowia: 

 • Starszy technik sterylizacji medycznej - rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej

 • Technik sterylizacji medycznej - rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej
 • Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej
  średnie lub podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe

Technicy sterylizacji medycznej kształcą się od 2012 roku

Jak przypominają autorzy rozporządzenia kształcenie w zawodach starszego technika sterylizacji medycznej i technika sterylizacji medycznej prowadzone jest od 1 września 2012 roku, a o uwzględnienie w projekcie rozporządzenia obu stanowisk zabiegało Polskie Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.

Z kolei umieszczenie w wykazie pracownika ochrony oddziału psychiatrii sądowej stanowi spełnienie postulatu Komitetu Protestacyjnego, co zostało ustalone pomiędzy przedstawicielami Związków Zawodowych przy Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej, Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” i Ministerstwa Zdrowia.

- Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń, przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Co robią pracownicy ochrony oddziałów psychiatrii sądowej?

Natomiast "pracownicy podmiotów leczniczych realizujących zadania w zakresie psychiatrii sądowej stale przebywają wśród pacjentów skierowanych na leczenie przez sąd i są narażeni na agresję z ich strony". Do ich zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personelowi oraz innym osobom przebywającym na terenie oddziałów psychiatrii sądowej.

- Pracownicy, m. in. podejmują interwencje przeciwdziałające ucieczkom oraz zamachom na inne osoby i mienie, współdziałają z personelem medycznym w stosowaniu wobec pacjentów przymusu bezpośredniego. Dozorują pacjentów przebywających na terenie oddziału, pacjentów konwojowanych oraz przebywających poza oddziałem, np. podczas konsultacji lekarskich i pobytu w innych placówkach ochrony zdrowi - czytamy w dokumencie. 

Ponadto pracownicy ochrony oddziału psychiatrii sądowej "przeprowadzają szczegółowe kontrole nowo przyjętych pacjentów, ich rzeczy osobistych i pozostałych przedmiotów będących w ich posiadaniu, a także biorą udział w wywiadzie lekarskim z nowo przyjętymi pacjentami". 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum