Trwa trzecia edycja Konkursu "Zdrowy Samorząd": zgłoś swój udział!

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 25 grudnia 2019 09:29

Redakcje Portalu Samorządowego oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP, organizują III edycję konkursu "Zdrowy Samorząd". Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 5-6 marca 2020 r.).

Trwa trzecia edycja Konkursu "Zdrowy Samorząd": zgłoś swój udział!
Laureaci poprzedniej, drugiej edycji Konkursu "Zdrowy Samorząd"; FOT. PTWP

Głównym celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej efektywny realizują - między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej - zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 13 stycznia 2020 roku wyłącznie elektronicznie, na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl.

Zgłoszenia należy przesłać do organizatora drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres w formie opisu aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany według punktów z załącznika nr 1 (formularz zgłoszenia) do regulaminu (regulamin wraz z formularzem zgłoszenia w pdf do pobrania - załączamy powyżej).

Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka w latach 2016-2019.

Zgłoszenia powinny uwzględniać poniższe punkty:
1. Nazwy programów zdrowotnych lub kampanii/akcji promujących zachowania prozdrowotne (można podać maksymalnie 3 takie przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2019).
2. Realizatorzy programów/kampanii - jednostka(i) samorządu terytorialnego i podmioty współpracujące z JST.
3. Krótki opis problemów zdrowotnych - uzasadnienie epidemiologiczne podjętych działań.
4. Opis najważniejszych działań podjętych w ramach ww. programów/kampanii, w tym:
a. Sposób promowania programów/kampanii (dotarcia do uczestników);
b. Określenie grupy docelowej i dobór kryteriów kwalifikowania do programu;
c. Przebieg realizacji programu/kampanii (w punktach).
5. źródła finansowania programów/kampanii i wielkość wykorzystanych środków.
6. Efektywność programów/kampanii zdrowotnych:

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum