WOK/Rynek Zdrowia | 25-12-2019 09:29

Trwa trzecia edycja Konkursu "Zdrowy Samorząd": zgłoś swój udział!

Redakcje Portalu Samorządowego oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP, organizują III edycję konkursu "Zdrowy Samorząd". Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 5-6 marca 2020 r.).

Laureaci poprzedniej, drugiej edycji Konkursu "Zdrowy Samorząd"; FOT. PTWP

Głównym celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej efektywny realizują - między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej - zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 13 stycznia 2020 roku wyłącznie elektronicznie, na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl.

Zgłoszenia należy przesłać do organizatora drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres w formie opisu aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany według punktów z załącznika nr 1 (formularz zgłoszenia) do regulaminu (regulamin wraz z formularzem zgłoszenia w pdf do pobrania - załączamy powyżej).

Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka w latach 2016-2019.

Zgłoszenia powinny uwzględniać poniższe punkty:
1. Nazwy programów zdrowotnych lub kampanii/akcji promujących zachowania prozdrowotne (można podać maksymalnie 3 takie przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2019).
2. Realizatorzy programów/kampanii - jednostka(i) samorządu terytorialnego i podmioty współpracujące z JST.
3. Krótki opis problemów zdrowotnych - uzasadnienie epidemiologiczne podjętych działań.
4. Opis najważniejszych działań podjętych w ramach ww. programów/kampanii, w tym:
a. Sposób promowania programów/kampanii (dotarcia do uczestników);
b. Określenie grupy docelowej i dobór kryteriów kwalifikowania do programu;
c. Przebieg realizacji programu/kampanii (w punktach).
5. źródła finansowania programów/kampanii i wielkość wykorzystanych środków.
6. Efektywność programów/kampanii zdrowotnych:
a. Zasady monitorowania przebiegu programu (kampanii, akcji)
b. Frekwencja
c. Czy i na jakich zasadach przeprowadzona została ocena efektów zdrowotnych podjętych działań.

Laureaci trzeciej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd” wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną powołaną przez organizatora, w skład której będą wchodzić między innymi przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych. Oprócz oceny, której dokona Rada Konsultacyjna, zgłoszenia zostaną poddane pod głosowanie czytelników serwisów Portal Samorządowy i Rynek Zdrowia.

Uroczyste wręczenie nagród - statuetek „Zdrowy Samorząd” - odbędzie się 5 marca 2020 r. podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
• Zdrowa Gmina
• Zdrowy Powiat
• Zdrowe Województwo

III Konkurs „Zdrowy Samorząd” jest wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 5-6 marca 2020 r.).

Więcej o Kongresie: www.hccongress.pl

Organizatorem V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

***

Popularność dotychczasowych dwóch odsłon Konkursu „Zdrowy Samorząd” przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W trakcie poprzedniej edycji tego przedsięwzięcia do redakcji Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia nadesłano rekordową liczbę aż 179 programów zdrowotnych, kampanii i akcji z 82 samorządów!

Laureaci poprzedniej, drugiej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”:
TUTAJ