Trwa piąta edycja Konkursu "Zdrowy Samorząd". Zgłoś udział do 14 stycznia!

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia02 stycznia 2022 08:59

Profilaktyka. Do 14 stycznia 2022 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w piątej edycji Konkursu "Zdrowy Samorząd", organizowanego przez redakcje Portalu Samorządowego oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia.

Profilaktyka i promocja zdrowia. Ruszyła piąta edycja Konkursu "Zdrowy Samorząd" PAP/Szymon Łabinski
 • Konkurs "Zdrowy Samorząd" jest wydarzeniem towarzyszącym VII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 3-4 marca 2022 r.)
 • Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie samorządów, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane profilaktyką różnych chorób i edukacją zdrowotną
 • Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 14 stycznia 2022 roku wyłącznie elektronicznie, na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl
 • Uroczyste wręczenie nagród - statuetek „Zdrowy Samorząd” - odbędzie się 3 marca 2022 r. podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Wybieramy najzdrowsze samorządy. Wyślij zgłoszenie!

Mimo trudnej sytuacji wielu samorządów, spowodowanej pandemią, te samorządy, które od wielu lat realizowały programy polityki zdrowotnej, nadal je prowadzą, a nawet rozwijają swoją aktywność w tym zakresie.

Głównym celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie właśnie tych jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują - między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej - zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń lub ich czynników ryzyka.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 14 stycznia 2022 roku wyłącznie elektronicznie, na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl.

Zgłoszenia należy przesłać do organizatora drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres w formie opisu aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany według punktów z załącznika nr 1 (formularz zgłoszenia) do regulaminu.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia - do pobrania pod tekstem.

Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka w latach 2018-2021.

Zgłoszenia powinny uwzględniać poniższe punkty:

 1. Nazwy programów zdrowotnych lub kampanii/akcji promujących zachowania prozdrowotne (można podać maksymalnie 3 takie przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2019)
 2. Realizatorzy programów/kampanii - jednostka(i) samorządu terytorialnego i podmioty współpracujące z JST
 3. Krótki opis problemów zdrowotnych - uzasadnienie epidemiologiczne podjętych działań
 4. Opis najważniejszych działań podjętych w ramach ww. programów/kampanii, w tym:
  a. Sposób promowania programów/kampanii (dotarcia do uczestników)
  b. Określenie grupy docelowej i dobór kryteriów kwalifikowania do programu
  c. Przebieg realizacji programu/kampanii (w punktach)
 5. źródła finansowania programów/kampanii i wielkość wykorzystanych środków
 6. Efektywność programów/kampanii zdrowotnych:
  a. Zasady monitorowania przebiegu programu (kampanii, akcji)
  b. Frekwencja
  c. Czy i na jakich zasadach przeprowadzona została ocena efektów zdrowotnych podjętych działań.

Laureatów V Konkursu „Zdrowy Samorząd” poznamy 3 marca 2022 r.

Laureaci piątej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd” wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną powołaną przez organizatora, w skład której będą wchodzić między innymi przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych.

Oprócz oceny, której dokona Rada Konsultacyjna, zgłoszenia zostaną poddane pod głosowanie czytelników serwisów Portal Samorządowy i Rynek Zdrowia.

Uroczyste wręczenie nagród - statuetek "Zdrowy Samorząd" - odbędzie się 3 marca 2022 r. podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych nagrody - statuetki "Zdrowy Samorząd" - zostaną przyznane w trzech kategoriach: 

 • Zdrowa Gmina
 • Zdrowy Powiat 
 • Zdrowe Województwo

Popularność dotychczasowych trzech odsłon Konkursu „Zdrowy Samorząd” przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przypomnijmy, że ramach poprzedniej edycji Konkursu do organizatorów wpłynęło z całego kraju aż 100 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów.

Laureaci wyłonieni zostali przez Radę Konsultacyjną konkursu; jeden z projektów otrzymał także nagrodę czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego.

V Konkurs „Zdrowy Samorząd” jest wydarzeniem towarzyszącym VII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC, Katowice, 3-4 marca 2022 r.).

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Więcej o Kongresie: www.hccongress.pl

Czytaj też:

HCC 2021: Poznaliśmy laureatów IV Konkursu "Zdrowy Samorząd"

Profilaktyka. Samorządy mają dość dokładania do ochrony zdrowia?

***

Jak zrealizować programy profilaktyczne w trudnych czasach pandemii

Sytuacja finansowa samorządów jest obecnie bardzo trudna. Mniejsze zasoby finansowe, którymi podczas pandemii COVID-19 dysponują samorządy wymagają większej aktywności w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania inicjatyw zdrowotnych.

- Te samorządy, które od wielu lat realizowały programy polityki zdrowotnej, nadal je prowadzą, a nawet rozwijają swoją aktywność w tym zakresie. Niestety, z drugiej strony zwiększa się liczba jednostek samorządu terytorialnego, które nie podejmują ostatnio żadnych przedsięwzięć prozdrowotnych - wskazuje mówi Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych w  Związku Miast Polskich.

Wskutek obniżonych z powodu pandemii dochodów, samorządowcy mają do dyspozycji mniej środków m.in. na wydatki związane z ochroną zdrowia.

- Dlatego zachęcam jednostki samorządu terytorialnego do wnikliwego, kompleksowego spojrzenia na stronę dochodową i efektywnego nadzorowania oraz rozliczania dostępnych źródeł pozyskiwania dodatkowych środków - mówi Michał Borowski, prawnik i doradca podatkowy, współpracujący z wieloma samorządami.

Czytaj też: Jak zrealizować program polityki zdrowotnej. LISTA dobrych praktyk

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum