Test raz w tygodniu i kara finansowa za zakażenie. Nowy projekt ustawy covidowej

Autor: oprac. KM • Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rynek Zdrowia28 stycznia 2022 09:24

Co zawiera nowy projekt ws. weryfikacji covidowej? Przewiduje testowanie pracowników raz w tygodniu i kary finansowe za zakażenie.

Test raz w tygodniu i kara finansowa za zakażenie. Nowy projekt ustawy covidowej
Nowy projekt ustawy covidowej Fot. Shutterstock
  • Poselski projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią pracownikom nieodpłatne testowanie się pod kątem koronawirusa
  • Ponadto pracodawcy będą mogli żądać od pracowników czy osób pracujących w ramach umów cywilnoprawnych informowania o negatywnym wyniku testu 
  • Projekt obejmuje również możliwość ubiegania się o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia koronawirusem

Poszerzone uprawnienia pracodawcy

Zgodnie z projektem pracownik, niezależnie od formy zatrudnienia, będzie mógł raz w tygodniu przetestować się na obecność koronawirusa w organizmie. Projektodawca zastrzega jednak, że częstotliwość może zmienić się w zależności od sytuacji epidemicznej. Testy finansowane będą ze środków tzw. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika okazanie wyniku testu w terminie minimum 48 godzin od zlecenia takiego testu. Miałoby to jednak dziać się nie częściej niż raz w tygodniu. 

Warto nadmienić, że "przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne przez okres niezbędny do realizacji celów" i "dane (..,) przechowuje się w sposób gwarantujący zachowanie ich poufności".

Zakażenie w miejscu pracy. Będą odszkodowania?

Potwierdzenie zakażenia może zostać wydane wraz z uzasadnionym podejrzeniem, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, może złożyć pracodawcy.

Kwarantanna lub hospitalizacja z powodu COVID-19, może być przesłanką do wnioskowania o wszczęcie postępowania w przedmiocie
w celu wypłaty świadczenia odszkodowawczego.

Pracownik jednak jest wówczas zobowiązany do wskazania okoliczności
uzasadniających, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Musi również wskazać osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie, ale nie wcześniej niż po 7 dniach.

Wysokie rekompensaty

Jak czytamy w projekcie "wysokość świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynosi równowartość 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę". W przypadku większej liczby zakażonych świadczenie jest udzielane w równych częściach.

Minimalne wynagrodzenie określone jest w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Z kolei jeśli pracodawca zaniecha testowania pracowników, będą oni mogli "wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego pracodawcy".

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum