Teleporada zostaje. MZ wycofuje się z drastycznego ograniczania teleporad u specjalistów

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia   • 03 listopada 2021 15:17

Teleporada prawdopodobnie zostaje. Wiele wskazuje na to, że Ministerstwo Zdrowia odstąpi od zapowiadanych wcześniej rygorystycznych zasad ograniczających udzielanie teleporad przez lekarzy specjalistów - dowiedział się portal rynekzdrowia.pl.

Teleporada zostaje. MZ wycofuje się z drastycznego ograniczania teleporad u specjalistów
Szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski Fot. PAP/Roman Zawistowski
 • Daleko idące ograniczenia w udzielaniu teleporad przez lekarzy specjalistów miały wejść 1 października tego roku. Tak się jednak nie stało
 • Resort zdrowia nadal analizuje liczne uwagi do projektu rozporządzenia dotyczącego teleporad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
 • - Ministerstwo rozważa inne rozwiązania, które uregulują teleporady bez tworzenia nadmiernych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdalnych - poinformował nas resort zdrowia

Teleporada w AOS. Do projektu rozporządzenia wpłynęły liczne uwagi

Pierwotnie bardzo daleko idące ograniczenia w udzielaniu teleporad miały wejść 1 października br. Tak się jednak nie stało.

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowa z 2 lipca br. w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, zakładał, że poradnie specjalistyczne musiałyby udzielać porad w formie bezpośredniej wizyty pacjenta, między innymi w poniższych przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, a także:

 • W przypadkach związanych z wydaniem zaświadczenia
 • Podczas pierwszej porady w przypadku pacjentów rozpoczynających leczenie w danym podmiocie albo już objętych opieką w tej placówce, ale zgłaszających nowy problem zdrowotny
 • W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów

Do projektu rozporządzenia wpłynęły liczne uwagi. - Standaryzacja świadczeń telemedycznych w oparciu o ministerialne rozporządzenie jest potrzebna. Uważamy jednak, że w przypadku wizyt pierwszorazowych, jak i dotyczących pacjentów przewlekle chorych regulacja jest nadmierna - mówił nam Jan Pachocki, prezes Telemedycznej Grupy Roboczej.

Z kolei resort zdrowia zapewniał nas pod koniec września, że prace nad planowanymi przepisami regulującymi udzielanie teleporad przez placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) będą kontynuowane.

Czytaj również: NFZ zapłaci więcej za AOS. Jest projekt rozporządzenia. Zmiany mają skrócić kolejki do specjalistów

"Ministerstwo rozważa rozwiązania bez nadmiernych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdalnych"

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania teleporad na razie jednak się nie ukazał. Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, na jakim etapie są obecnie prace nad tym dokumentem.

- Trwa analiza zgłoszonych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ministerstwo rozważa inne rozwiązania, które uregulują teleporady bez tworzenia nadmiernych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdalnych - informuje nas Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

- Po zakończeniu tego procesu i wypracowaniu docelowych rozwiązań zapewniony zostanie odpowiedni okres vacatio legis umożliwiający dostosowanie. O wszelkich decyzjach w tej kwestii będziemy informowali na bieżąco - podaje resort zdrowia.

Standardy telemedyczne opracowane przez 21 organizacji. LISTA

Wśród licznych uwag do projektu, które trafiły do MZ, jest, między innymi ł Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny opracowany przez kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących 21 organizacji pacjentów, pracodawców i świadczeniodawców usług zdrowotnych oraz towarzystwa naukowe.

Czytaj też:

Teleporada. Powstał Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny. Trafił już do Ministerstwa Zdrowia

Poniżej wybrane zasady udzielania świadczeń telemedycznych zawarte w Interdyscyplinarnym Standardzie Telemedycznym.

 • Profesjonalista medyczny powinien kierować się wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, uwzględniając w szczególności:
  - rodzaj świadczenia telemedycznego
  - okoliczności i problem zdrowotny pacjenta
  - dostępne informacje o stanie zdrowia pacjenta
  - skuteczność i bezpieczeństwo proponowanej metody
  - możliwość nawiązania odpowiedniego kontaktu z pacjentem, pozwalającego na logiczne zrozumienie przekazywanych treści.
 • Należy ocenić, czy w danym przypadku udzielenie świadczenia telemedycznego jest uzasadnione oraz w jakim zakresie taki świadczenie może zostać wykorzystane (profesjonalista medyczny może udzielić świadczenia zdrowotnego częściowo w formie telemedycznej oraz częściowo zalecić rozwiązanie w formie bezpośredniej)
 • Oceniając, czy dla danego przypadku zdrowotnego świadczenie telemedyczne stanowi właściwe rozwiązanie, profesjonalista medyczny:
  - dokonuje wstępnej oceny, czy i w jakim zakresie udzielenie świadczenia zdrowotnego wyłącznie w formie telemedycznej będzie uzasadnione
  - przeprowadza wywiad medyczny (w miarę możliwości stosując systemy oceny objawów, procedury umawiania świadczeń w podmiocie leczniczym, ocenę konsultanta lub asystenta medycznego, mające na celu dokonanie oceny przed udzieleniem świadczenia itd.)
  - analizuje dostępne dane medyczne, w tym dokumentację medyczną pacjenta
  - dokonuje oceny stanu zdrowia, w tym przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem wyrobu medycznego do zdalnej diagnostyki lub zdalnego monitorowania (o ile pacjent korzysta z przedmiotowego wyrobu) lub uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych samodzielnie przez pacjenta
  - upewnia się, że pacjent jest świadomy kluczowych ograniczeń i ryzyk wynikających z telemedycznej formy świadczenia zdrowotnego, w tym także ograniczeń diagnostycznych
 • Zwłaszcza podczas udzielania świadczeń telemedycznych osobom starszym, dzieciom, osobom z niektórymi niepełnosprawnościami czy chorobami przewlekłymi, w tym rzadkimi, należy szczególnie upewnić się, że pacjent rozumie treść udzielanych mu świadczeń telemedycznych, a opiekun jest odpowiednio poinformowany
 • W przypadku świadczeń udzielanych dzieciom należy w szczególności uwzględnić poza wiekiem również indywidualny stan rozwoju pacjenta i przeprowadzić świadczenie telemedyczne adekwatnie do niego
 • W przypadku seniorów należy szczególnie zwrócić uwagę na poziom indywidualnych kompetencji cyfrowych i dostosować do nich przekaz, np. poprzez dodatkowe powtórzenie zaleceń, czy mocniejsze zaangażowanie Opiekuna. Dodatkowo warto szczególnie upewnić się, czy taki pacjent chce aktywnie partycypować w świadczeniu.

- Od początku prac na standardem zwracaliśmy szczególną uwagę na prawa pacjenta i jego bezpieczeństwo oraz na kluczową rolę profesjonalisty medycznego. Standard to zbiór zasad postępowania i dobrych praktyk, których przestrzeganie ma prowadzić do udzielania świadczeń telemedycznych w sposób zgodny z przepisami prawa, należytą starannością, aktualnym stanem wiedzy oraz z poszanowaniem praw i interesów pacjenta - mówi Jan Pachocki, prezes Telemedycznej Grupy Roboczej, która koordynowała prace nad

Czytaj też:

Teleporada. MZ wstrzymuje rewolucję. 1 października nieaktualny

Teleporada. Kiedy może być udzielona przez lekarza specjalistę? Mamy różnicę zdań

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum