Teleporada zamiast nocnej opieki zdrowotnej? Lekarze rodzinni mają wątpliwości

Autor: oprac. MP • Źródło: KLRwP/Rynek Zdrowia21 lutego 2022 15:08

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ma uwagi do pilotażu rewolucji w nocnej opiece zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia będzie testować teleporady oraz centra pomocy doraźnej i sprawdzać, czy mogą zastąpić klasyczną nocną i świąteczną opiekę lekarską. Medycy zwracają uwagę na niedociągnięcia w projekcie.

Teleporada zamiast nocnej opieki zdrowotnej? Lekarze rodzinni mają wątpliwości
Ministerstwo Zdrowia szykuje duże zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej Fot. AdobeStock
  • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce odniosło się do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej
  • Projekt ten ma zrewolucjonizować nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Przez platformę pierwszego kontaktu pacjent ma uzyskać teleporadę udzielaną przez pielęgniarkę, położną lub lekarza
  • Opiekę zaś ma uzyskać w centrach medycznej pomocy doraźnej, gdzie również będą udzielane świadczenia ambulatoryjne
  • Lekarze rodzinni mają uwagi do projektu. Zwracają uwagę na brak określenia kwalifikacji zawodowych udzielających teleporad, osobistego badania lekarskiego czy wymogów wyposażenia
  • Zdaniem Kolegium propozycja rozszerzenia opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej o świadczenia położnej "budzi wątpliwości"

Ministerstwo projektuje rewolucję w nocnej opiece zdrowotnej. Lekarze mają wątpliwości

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podkreśla, iż lekarze reprezentowani przez Kolegium "z ulgą przyjmują formę pilotażowego wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia".

Kolegium zwraca uwagę, że uzasadnieniem dla prowadzenia ww. pilotażu jest analiza funkcjonowania i współpracy platformy telefonicznej oraz centrów pomocy doraźnej, w których ma być realizowana opieka zdrowotna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

- Przy czym w rzeczywistości nie zakłada się prowadzenia żadnych analiz efektywności rozszerzania zakresu opieki zdrowotnej o świadczenia specjalistyczne w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań - wskazują medycy.

Teleporada jako podstawowa forma kontaktu

Lekarze zwracają uwagę, iż projekt wprowadza teleporadę, jako podstawową formę kontaktu pacjenta z profesjonalistą medycznym, przy czym wskazuje się zakres tych świadczeń jako zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w rozumieniu ustawy o POZ.

- Jednocześnie w sposób rygorystyczny znacząco ogranicza się tę formę kontaktu specjalistom medycyny rodzinnej ze znanym sobie pacjentem w zasadniczych godzinach pracy podmiotów POZ - czytamy w piśmie Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

- Dlatego propozycje utworzenia krajowej platformy porad telefonicznych udzielanych nieznanym pacjentom, na podstawie wypełnionego kwestionariusza budzi zdziwienie specjalistów medycyny rodzinnej oraz wątpliwości, co do rzeczywistych możliwości udzielenia w tej formie porady zdrowotnej w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia - podkreślają. 

- Dodatkowo należy wskazać, że w godzinach od 24.00 do 8.00 dnia następnego, jedyną formą udzielania świadczenia zdrowotnego będą teleporady udzielane pacjentom niezależnie od rodzaju problemu zdrowotnego, w pełnym zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez bliżej nieokreślony personel medyczny - dodają.

Brak wymogów kwalifikacji zawodowych

KLRwP zwraca równiez uwagę, że projekt rozporządzenia "nie gwarantuje udzielenia porady zdrowotnej przez pracownika medycznego odpowiednio wykwalifikowanego w zależności od rodzaju problemu zdrowotnego, tj. nie różnicuje się zakresów porad pielęgniarskich i lekarskich".

- Należy podkreślić, że propozycja zmian organizacji opieki zdrowotnej w godzinach nocnych i świątecznych pozostawiająca pacjentów bez możliwości osobistego zbadania przez lekarza lub wykonania świadczenia przez pielęgniarkę nie wskazuje pacjentom sposobu zabezpieczenia pomocy medycznej przez większą część nocy - tłumaczą medycy.

Jak zauważają, "nie wskazuje się zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza i pielęgniarkę w miejscu przebywania pacjenta".

- W przedmiotowym projekcie rozporządzenia nie wskazuje się wymogów kwalifikacji zawodowych tych profesjonalistów medycznych, którzy mieliby udzielać osobom przypadkowym świadczeń zdrowotnych w nagłym pogorszeniu ich stanu zdrowia - tłumaczą.

Brak wymogów dotyczących wyposażenia

Lekarze dodają, że "nie wskazuje się również żadnych wymogów dotyczących wyposażenia i możliwości zapewnienia niezbędnej diagnostyki, w tym także tej, która powinna być adekwatna do sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia (np.D-dimerów, troponin i NT-proBNP)".

- Natomiast proponuje się rozszerzenie zakresu świadczeń gwarantowanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej poprzez rozszerzenie porad o porady położnej, bez uwzględniania ich w ewaluacji, diagnostyce i osobistych kontaktach w ambulatorium i miejscu przebywania pacjenta - zauważają.

Zdaniem Kolegium projekt rozporządzenia "w ogóle nie gwarantuje przepływu informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych lekarzowi, do którego pacjent jest zadeklarowany, co powoduje znaczny chaos informacyjny obecnie i przyczyniać się może do powielania świadczeń zdrowotnych oraz generuje możliwość popełnienia błędów z tytułu braku aktualnej informacji o stanie zdrowia pacjenta".

Specjaliści medycyny rodzinnej wskazują na braki w projekcie rozporządzenia bezwzględnie wymagające uzupełnień:

  • określenie kwalifikacji zawodowych profesjonalistów medycznych udzielających teleporad,
  • zapewnienia osobistego badania lekarskiego oraz świadczeń pielęgniarskich w godzinach 24.00-8.00,
  • określenia wymogów wyposażenia, w tym w szczególności w zestawy ratujące życie oraz warunków realizacji świadczeń diagnostycznych,
  • określenia wymogów organizacyjnych udzielania świadczeń w miejscu przebywania pacjenta.

W opinii podkreślono też, że propozycja rozszerzenia opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej o świadczenia położnej "budzi wątpliwości".

Pełna opinia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum