Teleporada. Powstał Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny. Trafił już do Ministerstwa Zdrowia

Autor: WOK • Źródło: TGR, Rynek Zdrowia29 października 2021 19:00

Teleporada. Powstał Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny. Pracowali nad nim eksperci z 21 organizacji pacjentów, pracodawców i towarzystw naukowych. Dokument zawiera, między innymi Kartę Praw Pacjenta Telemedycznego.

Teleporada. Powstał Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny. Trafił już do Ministerstwa Zdrowia
Telemedycyna, w tym udzielanie teleporad wymaga przestrzegania standardów FOT. Shutterstock
  • W 2020 roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono w Polsce ponad 5,9 mln teleporad. Stanowiły one również istotny element ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • Tylko w pierwszej połowie ubiegłego roku zrealizowano około 50 tys. teleporad w diabetologii i prawie 70 tys. w kardiologii.
  • Te dane dotyczą wyłącznie świadczeń finansowanych ze środków publicznych i nie uwzględniają rynku komercyjnych usług telemedycznych
  • Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny to zbiór zasad postępowania i dobrych praktyk, których przestrzeganie ma prowadzić do udzielania świadczeń telemedycznych w sposób zgodny z przepisami prawa, należytą starannością i aktualnym stanem wiedzy

Telemedycyna. Od deklaracji do propozycji standardu

- Podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń telemedycznych w Polsce, a przez to poprawa jakości opieki zdrowotnej, w tym bezpieczeństwa pacjenta - to główne cele Interdyscyplinarnego Standardu Telemedycznego - informują autorzy dokumentu.

Został opracowany przez kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących między innymi organizacje pacjentów, pracodawców i świadczeniodawców usług zdrowotnych oraz towarzystwa naukowe. Teraz standard trafia do szerokich konsultacji, został też przesłany do Ministerstwa Zdrowia.

Intensywne prace nad standardem ruszyły 13 września i były koordynowane przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza - od lat zaangażowaną w prace nad ciągłym doskonaleniem świadczeń telemedycznych w Polsce. Przedstawiciele 21 sygnatariuszy „Deklaracji na rzecz wypracowania systemowej propozycji rozwiązań podnoszących jakość udzielania świadczeń telemedycznych” spotykali się co tydzień i na bieżąco przesyłali uwagi do dokumentu.

- Od początku prac na standardem zwracaliśmy szczególną uwagę na prawa pacjenta i jego bezpieczeństwo oraz na kluczową rolę profesjonalisty medycznego. Standard to zbiór zasad postępowania i dobrych praktyk, których przestrzeganie ma prowadzić do udzielania świadczeń telemedycznych w sposób zgodny z przepisami prawa, należytą starannością, aktualnym stanem wiedzy oraz z poszanowaniem praw i interesów pacjenta - mówi prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza Jan Pachocki.

Czytaj też: Teleporada. MZ wstrzymuje rewolucję. 1 października nieaktualnyml

„Pacjent ma prawo do świadczeń udzielanych w formie przez niego preferowanej”

Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny jest dokumentem, który:

  • Określa zasady udzielania teleporad
  • Opisuje szczegółowo możliwy przebieg takiego świadczenia i elementy które składają się na wysoką jakość i bezpieczeństwo - pacjenta i jego danych
  • Proponuje wytyczne dla pacjenta, które pozwolą mu na lepsze przygotowanie się i większą efektywność teleporady
  • Zawiera Kartę Praw Pacjenta Telemedycznego

- Oczywiście telemedycyna nie może być traktowana jako coś odrębnego od innych świadczeń medycznych. Prawo nakłada na lekarza dokładnie te same obowiązki dochowania należytej staranności i postępowania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną - podkreśla Jan Pachocki.

I dodaje: - Widzimy jednak potrzebę zwrócenia uwagi na to, że pacjent ma prawo do świadczeń udzielanych w formie przez niego preferowanej. Jeśli w trakcie teleporady pacjent uzna, ze potrzebuje wizyty stacjonarnej, należy zapewnić mu taką możliwość.

Szersze spojrzenie na perspektywy telemedycyny

Interdyscyplinarnemu Standardowi Telemedycznemu towarzyszy White Paper przygotowany przez ekspertów TGR. Gromadzi najważniejsze informacje dotyczące rozwoju telemedycyny w Polsce.

W 2020 roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono w Polsce ponad 5,9 mln teleporad. Stanowiły one również istotny element ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - tylko w pierwszej połowie ubiegłego roku zrealizowano około 50 tysięcy teleporad w zakresie diabetologii, blisko 70 tysięcy teleporad w kardiologi i ponad 66 tysięcy w zakresie położnictwa i ginekologii.

- Te dane dotyczą wyłącznie świadczeń finansowanych ze środków publicznych - nie uwzględniając tym samym teleporad realizowanych poza finansowaniem płatnika publicznego. Telemedycyna nie jest już więc tylko „dodatkiem” do leczenia - stanowi ona bowiem strategiczny filar systemu ochrony zdrowia XXI w. - podkreślają autorzy dokumentu.

- Wyniki badań satysfakcji pacjentów wskazują, że w zdecydowanej mierze pacjenci korzystający z teleporad są z nich zadowoleni. Główne problemy zakresie telemedycyny są związane z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do opieki bezpośredniej - podkreśla Jan Pachocki i dodaje, że proponowany standard powinien przełożyć się na ograniczenie tych problemów przy jednoczesnym wzroście jakości usług telemedycznych.

Interdycyplinarny Standard Telemedyczny jako propozycja regulacji prawnych

- Dostępne dane kliniczne potwierdzają, że telemedycyna to rozwiązanie, które może być wykorzystywane w wielu obszarach specjalistycznych, podnosząc jakość opieki nad pacjentem. Towarzystwa naukowe rekomendują stosowanie telemedycyny - mówi prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.

- Kolejnym krokiem są szerokie konsultacje Interdycyplinarnego Standardu Telemedycznego ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. Dokument wysyłamy do kolejnych towarzystw naukowych i innych organizacji, które chcą się z nim zapoznać. Standard trafił też do Ministerstwa Zdrowia. Bardzo liczymy na to, że MZ zachce wziąć pod uwagę ten głos wielu środowisk przy wprowadzaniu kolejnych regulacji dotyczących świadczeń telemedycznych - podsumowuje Jan Pachocki.

Czytaj też:

Teleporada. Kiedy może być udzielona przez lekarza specjalistę? Mamy różnicę zdań

Zarządzenie NFZ o teleporadach i POZ. Wiceprezes PZ: korzystne dla lekarzy i pacjentów

Deklaracja systemowych działań nakierowanych na poprawę jakości udzielania świadczeń telemedycznych

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum