Teleporada. MZ wstrzymuje rewolucję. 1 października nieaktualny

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia   • 29 września 2021 16:25

Teleporada. Jak dowiedział się portal rynekzdrowia.pl nowe, zaostrzone zasady udzielania teleporad przez lekarzy specjalistów jednak nie wejdą w życie 1 października. Ministerstwo Zdrowia przekłada ten termin do czasu przeanalizowania uwag zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców.

Teleporada. MZ wstrzymuje rewolucję. 1 października nieaktualny
Teleporada w AOS - nowe zasady wejdą później niż planował res FOT. Shutterstock
  • Zapowiadane nowe, rygorystyczne zasady udzielania teleporad przez specjalistów na pewno nie zostaną wprowadzone 1 października
  • Obecnie trwa analiza dodatkowych uwag zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców - informuje nas Ministerstwo Zdrowia
  • Po zakończeniu tego procesu i wypracowaniu docelowych rozwiązań zapewniony zostanie odpowiedni okres na dostosowanie do przyjętych rozwiązań - podaje MZ

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowa z 2 lipca br. w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, zasady udzielania teleporad przez placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) miały być rygorystycznie ograniczone.

Do projektu rozporządzenia wpłynęły liczne uwagi

Gdyby projektowane przepisy weszły w życie, od 1 października br. poradnie specjalistyczne musiałyby udzielać porad w formie bezpośredniej wizyty pacjenta, między innymi w poniższych przypadkach:

  • Gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady
  • W przypadkach związanych z wydaniem zaświadczenia
  • Podczas pierwszej porady w przypadku pacjentów rozpoczynających leczenie w danym podmiocie albo już objętych opieką w tej placówce, ale zgłaszających nowy problem zdrowotny
  • W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów

Liczne uwagi do tak określonych zasad przedstawiła, między innymi Telemedyczna Grupa Robocza (TGR zrzesza świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców usług IT oraz ekspertów prawno-medycznych), a także środowiska lekarskie oraz niektóre organizacje pacjentów.

- Standaryzacja świadczeń telemedycznych w oparciu o ministerialne rozporządzenie jest potrzebna. Uważamy jednak, że w przypadku wizyt pierwszorazowych i dotyczących pacjentów przewlekle chorych regulacja jest nadmierna - mówił Rynkowi Jan Pachocki, prezes TGR.

Nowe warunki udzielania teleporad przez specjalistów. MZ przekłada termin

Jak poinformował nas resort zdrowia, nowe zasady udzielania teleporad przez specjalistów na pewno nie zostaną wprowadzone 1 października.

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest na końcowym etapie prac legislacyjnych. Obecnie trwa analiza dodatkowych uwag zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców - informuje nas Jarosław Rybarczyk z Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

- Po zakończeniu tego procesu i wypracowaniu docelowych rozwiązań zapewniony zostanie odpowiedni okres vacatio legis umożliwiający dostosowanie do przyjętych rozwiązań - dodał.

Czytaj także: Teleporada. Kiedy może być udzielona przez lekarza specjalistę? Mamy różnicę zdań

Placówki AOS: ten projekt wymaga zmian

- W kontekście wydanego projektu określającego standard organizacyjny udzielania teleporad w AOS uważam, że standaryzacja jest koniecznym kierunkiem działań. Jednak celem przygotowania procedur powinno być wsparcie procesu opieki jako pewnego łańcucha zdarzeń, co w przypadku tego projektu legislacyjnego nie ma miejsca - powiedział Rynkowi Zdrowia lek. Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach, członek zarządu Stowarzyszenia IFIC POLSKA, działającego na rzecz opieki koordynowanej.

Dodaje, że - w jego opinii teleporada może być narzędziem w realizacji opieki i co do zasady pacjent powinien wyrazić na nią zgodę. - Przedmiotem standaryzacji powinien być proces sprawowania opieki, składający się z koniecznych elementów: wywiadu, badania przedmiotowego, weryfikacji wyników badań, konkluzji klinicznej i przedstawienia planu opieki - zaznacza.

„Wyłączenie psychiatrii z projektu o standardzie udzielana teleporad jest niezrozumiałe”

- Taki pakiet tworzy wizytę kompleksową, a plan i wiedza o pacjencie pozwala na dobranie narzędzi wspierających – teleporad lub wizyt osobistych. W tym kontekście niezrozumiałe jest wyłączenie (z projektu o standardzie udzielana teleporad w AOS) psychiatrii, w której teleporady w oparciu o plan opieki też powinny stanowić narzędzie wspomagające - dodaje Artur Prusaczyk.

Jego zdaniem warto przyjrzeć się doświadczeniom Izraela dotyczącym zakresu stosowania teleporad, które są tam dozwolone w różnych formułach i odgrywają w systemie opieki nad pacjentem rolę pomocniczą. - Natomiast za wizytę kompleksową uważa się tę, w której zostały nie tyle zlecone, co dokładnie przeanalizowane badania diagnostyczne oraz sporządzona została konkluzja kliniczna wraz z planem dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego - podkreśla lekarz.

Kiedy pierwsza porada mogłaby być zrealizowana telefonicznie

- Przede wszystkim chodzi o to, by termin wizyty był gwarantowany przez system. Wówczas, w określonych przepisami sytuacjach, pierwsza porada mogłaby być zrealizowana za pomocą narzędzi teleinformacyjnych; pod warunkiem, że całość zakończy się wspomnianą konkluzja kliniczną i kompleksową wizytą stacjonarną np. w ciągu do 30 dni od udzielenia teleporady. Składowe teleporad, np. weryfikacja opieki powinny być dopuszczone do wykonania przez pielęgniarki czy koordynatorów oraz imiennie sprawozdawane - wskazuje Artur Prusaczyk.

- Chcę podkreślić, że to teleporada jest dla pacjenta, a nie pacjent dla teleporady. Dlatego, w mojej opinii, przepisy regulujące zasady oraz warunki jej udzielania - zarówno w POZ, jak i AOS - są w naszym kraju bardzo potrzebne. Do tej pory w tej kwestii panowała zbyt duża dowolność - mówi wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

- Uważam też, że wyznaczenie w przepisach granic - kiedy można udzielić teleporady, a kiedy konieczna staje się wizyta osobista - nie "zabije" porad telefonicznych. Nadal pozostaną one jednym z narzędzi do świadczenia usług medycznych. Warto wspierać rozwój telemedycyny, ale nie można dopuścić w przyszłości do zaniku kontaktów bezpośrednich, budujących zaufanie - podsumowuje Artur Prusaczyk.

Czytaj też: Vouchery na teleporadę w Żabce. Lekarze rodzinni: nie są dla nas konkurencją

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum