Telemedycyna w kardiologii, diabetologii i geriatrii oraz wyższe pensje. MZ o pomysłach na kryzys kadrowy w POZ

Autor: oprac. MP • Źródło: Sejm/MZ/Rynek Zdrowia22 stycznia 2023 12:00

W aż 56 polskich gminach nie ma żadnej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a 30 proc. przyszłych lekarzy rozważa emigrację - posłowie pytają ministra zdrowia o braki kadrowe i pogarszającą się dostępności do świadczeń. Lekiem na kryzys kadrowy mają być - jak odpowiada wiceminister zdrowia - m.in. wyższe pensje w trakcie specjalizacji czy rozszerzenie katalogu procedur telemedycznych.

Telemedycyna w kardiologii, diabetologii i geriatrii oraz wyższe pensje. MZ o pomysłach na kryzys kadrowy w POZ
W 56 gminach w Polsce pacjenci nie mają dostępu do lekarza POZ Fot. PAP/ Andrzej Grygiel
 • Do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wpłynęła interpelacja poselska dotycząca braków kadrowych wśród lekarzy i pogarszającej się w związku z tym dostępności do świadczeń medycznych
 • Posłowie wskazują, że w 56 polskich gminach nie funkcjonuje żadna przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, a 30 proc. przyszłych lekarzy rozważa emigrację
 • Wiceszef resortu zdrowia Piotr Bromber wylicza, że na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym kształci się prawie 45 tys. osób, a jedną z zachęt na pozostanie przyszłych lekarzy w Polsce ma być wyższe wynagrodzenie przysługujące osobom odbywającym szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach priorytetowych
 • Wskazuje, że jednym z pomysłów na radzenie sobie z kryzysem kadrowym ma być telemedycyna w siedmiu obszarach: kardiologii, geriatrii, psychiatrii, diabetologii, chorób przewlekłych, położnictwa i opieki paliatywnej

W 56 gminach pacjenci nie mają dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej

W odpowiedzi na interpelację wiceminister zdrowia Piotr Bromber potwierdził, że według danych za 2021 rok faktycznie w 56 gminach w Polsce nie było placówki podstawowej opieki zdrowotnej.

Podkreślił jednak, że większość z tych gminy zlokalizowane jest "blisko miast posiadających liczne POZ, zapewniające płynny dostęp do lekarza".

- Jednocześnie zauważyć należy, że wybór świadczeniodawcy POZ formalnie nie jest ograniczony miejscem zamieszkania danej osoby, w powyższym przypadku nie obowiązuje zatem rejonizacja - dodał Bromber, tłumacząc, że wszelkie utrudnienia w dostępie do świadczeń należy zgłaszać do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Telepratforma Pierwszego Kontaktu (TPK), Domowa Opieka Medyczna (DOM)

Jako wsparcie dla osób, które w miejscu zamieszkania nie mogą skorzystać z przychodni POZ wskazuje wprowadzoną od października 2021 roku Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK), która jest dostępna poza godzinami pracy placówek.

- Kontaktując się z TPK, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji. Może uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie - tłumaczy Bromber.

Pomocny ma być również projekt Domowej Opieki Medycznej, który początkowo stanowił system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19, a obecnie jest rozszerzany o nowe programy.

W odpowiedzi wyliczono, że w ramach DOM zrealizowano pilotaże urządzeń zapewniających zdalną opiekę: E-Stetoskop (I edycja), Opaska Telemedyczna, Pulsoksymetr CM + stetoskop (II edycja programu E-Stetoskop) oraz E-Spirometr.

- Obecnie realizowany jest pilotażowy program zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży z niedoborami odporności, który również będzie realizowany na platformie DOM - dodano.

Jednym z pomysłów na radzenie sobie z kryzysem kadrowym ma być również telemedycyna w siedmiu obszarach:

 • kardiologii,
 • geriatrii,
 • psychiatrii,
 • diabetologii,
 • chorób przewlekłych,
 • położnictwa,
 • opieki paliatywnej.

Jak podkreślono, rozwiązanie to "mogłyby poszerzyć katalog procedur telemedycznych objętych publicznym finansowaniem oraz
zwiększyć poziom wykorzystania potencjału telemedycyny w Polsce".

Prawie 45 tys. osób na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Odnośnie liczby studentów wiceszef resortu wylicza, że na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym kształci się prawie 45 tys. osób (dane na 31.12.2021), a jako zachętę do podejmowania kształcenia wskazuje m.in. wprowadzone pod koniec 2021 roku wsparcie w postaci kredytów na studia medyczne.

Liczba studentów ze spisów Uczelni, stan na 31.12.2021. Źródło: MZ
Liczba studentów ze spisów Uczelni, stan na 31.12.2021. Źródło: MZ

Zachęta na pozostanie przyszłych lekarzy w Polsce ma być natomiast wyższe wynagrodzenie przysługujące lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne we wskazanych dziedzinach priorytetowych.

Wyliczono, że wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza odbywającego specjalizację z grupy specjalizacji priorytetowych wynosi od 1 lipca 2022
roku wynosi:

 • w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury 7 076 zł (wzrost o 3 474 zł w stosunku do lipca 2016, kiedy było 3 602 zł),
 • po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie 7 211 zł (wzrost o 3 321 zł w stosunku do lipca 2016, kiedy było 3 890 zł).

- W celu zachęcenia młodych lekarzy do pracy w polskich podmiotach leczniczych, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, wprowadzono rozwiązanie, dzięki któremu lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury mogą otrzymać wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 600 zł miesięcznie (w dziedzinie niepriorytetowej) lub wyższe o 700 zł miesięcznie (w dziedzinie priorytetowej) - podkreśla wiceminister.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację w sprawie braków kadrowych wśród lekarzy i pogarszającej się w związku z tym dostępności do świadczeń medycznych do pobrania poniżej.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum