WOK/Rynek Zdrowia | 08-03-2019 06:33

Szumowski: zwiększamy szpitalne ryczałty na najbardziej powszechne świadczenia

Ze względu na sposób i poziom ryczałtowego finansowania szpitali w ramach tzw. sieci, coraz więcej lecznic powiatowych ma poważne problemy. Niektórzy zarządzający tymi placówkami wprost mówią nawet o groźbie ich zamykania. O to, czy NFZ i resort zdrowia może zapobiec takim przypadkom, zapytaliśmy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

FOT. PTWP

- Prawda o sytuacji szpitali powiatowych jest bardziej złożona. Pamiętajmy, że większość z nich nie ma zobowiązań wymagalnych. 90 proc. tych zobowiązań przypada na ok. 25 proc. szpitali - przypomina minister zdrowia.

Podkreśla, że obecne problemy niektórych lecznic powiatowych są wypadkową wielu różnych czynników. Wskazuje, że ich dzisiejsza sytuacja tych podmiotów zależy m.in. od tego, czy przyjęty ryczałt wyliczany został w oparciu o słabszy pod względem przychodów rok, ale też od sposobu zarządzania szpitalami: - Przecież większość tych placówek nie ma zobowiązań wymagalnych - zaznacza Łukasz Szumowski.

- Niezależnie od tych uwarunkowań, chcemy poprawić sytuację finansową szpitali, które z różnych przyczyn ponoszą od niedawna zwiększone koszty, na przykład z własnych środków podnosząc wynagrodzenia w tych zawodach medycznych, które nie były objęte odrębnymi regulacjami (płacowymi - red.) - chociażby techników, fizjoterapeutów, czy diagnostów.

- Zwiększamy ryczałt podnosząc finansowanie najbardziej powszechnych świadczeń, między innymi w chirurgii i internie - mówi szef resortu zdrowia.

Zauważa jednocześnie, że trzeba dokładnie określić rolę w systemie szpitali pierwszego i drugiego poziomu referencyjnego, czyli większości jednostek powiatowych. - Wiemy, że często opieka długoterminowa jest niedofinansowana, dlatego planujemy zwiększyć wydatki w tym zakresie - zapowiada.

- Pamiętajmy też, że wielu pacjentów chorych przewlekle przybywa tygodniami w szpitalach, chociaż powinni mieć zapewnione miejsce w placówce opieki długoterminowej, domach dziennego pobytu lub korzystać z opieki w warunkach domowych - podsumowuje Łukasz Szumowski.

Rozmowa zarejestrowana podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.).