PAP/Rynek Zdrowia | 03-04-2019 17:24

Szumowski: metodologia liczenia wzrostu nakładów na zdrowie była znana od samego początku

Metodologia wyliczania wzrostu nakładów była znana od początku - wskazał w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do zarzutów, iż procent Produktu Krajowego Brutto na publiczną ochronę zdrowia odnosi się do wartości PKB sprzed dwóch lat.

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski Fot. PTWP

Kwestia nakładów była tematem wtorkowego posiedzenia komisji zdrowia. - Dlaczego państwo i czy świadomie, wprowadziliście 8 lutego drugą stronę porozumienia w błąd - pytała Elżbieta Radziszewska (PO-KO), nawiązując do zawartego tego dnia 2018 r. porozumienia ministra zdrowia z lekarzami rezydentami. - To, co zrobiliście, jest jawnym oszustwem - mówiła.

- Lekarze rezydenci i - tak naprawdę - wszyscy normalni ludzie mogli być pewni, że rząd obiecując odpowiedni procent PKB na zdrowie myśli o tym roku, w którym dany wskaźnik obowiązuje. Tak nakazywałaby logika i zwykła uczciwość - ocenił w środowym komentarzu Krzysztof Bukiel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Wcześniej Naczelna Rada Lekarska podawała, że zastosowana metoda liczenia gwarantowanych nakładów w 2018 r. uszczupliła pulę środków o ok. 10 mld zł. "Nasuwa się pytanie, dlaczego przyjmuje się historyczną wartość PKB sprzed dwóch lat? Równie dobrze można by przyjąć wartość PKB sprzed 20 lat i już dzisiaj ogłosić, że osiągnięte zostało docelowe 6 proc. PKB" - podnosiła NRL.

- Tego typu zarzuty, szczególnie jeśli są pozbawione podstawy, są krzywdzące - stwierdził w środę minister zdrowia.

- W negocjacjach mówiliśmy wyraźnie, że nic nie zmieniamy w metodologii liczenia i nic nie zmieniliśmy. Ustawa była konsultowana szeroko w czasie nowelizacji i podczas uchwalania w 2017 r. Żadnych głosów co do metodologii nie było. Ta metodologia n-2 jest od samego początku ustawy - dodał.

Minister akcentował, że niezależnie od metodologii ustawy, należy pamiętać, że nakłady na zdrowie rosną. - Dane, które przedstawiono na komisji, pokazują te wzrosty rok do roku - podkreślił.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski informował we wtorek posłów komisji, że planowany odsetek PKB na zdrowie w 2019 r. będzie większy niż wymagany ustawowo i wyniesie według planu 4,92 proc. PKB, podczas gdy ustawowe minimum to 4,86 proc. PKB.

Podał, że wysokość nakładów będzie o ponad 1,2 mld większa niż wartość referencyjna określona w przepisach. Gadomski zaznaczył, że w wartościach bezwzględnych plan w budżecie państwa, w funduszach celowych i budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 to 97,6 mld zł, o ponad 7,6 mld więcej niż plan na rok 2018.

Gadomski ocenił, że "to są rozmowy o wirtualnych 10 miliardach". - Jestem finansistą i proponuję wrócić do twardych danych, otworzyć uzasadnienie do ustawy z listopada 2017 r., ustawy nowelizowanej w 2018 r. i spróbować tam znaleźć 10 mld zł rok do roku. Ja państwu to gwarantuję, z OSR (oceny skutków regulacji - PAP) to nigdzie nie wynika - mówił na komisji.

- Najważniejsze jest to, by pieniędzy sukcesywnie, rok do roku, było więcej i to idea ustawy 6 proc., niezależnie od tego, jak liczymy, jaką metodologią. A powtarzam jeszcze raz, nie zmieniliśmy metodologii liczenia. (…) Ważne by nakłady rosły i to zapewniamy. (…) Co będzie pod 2024 r. to oczywiście otwarty temat. Wydaje się, że one dalej powinny rosnąć i powinniśmy zacząć rozmawiać co po tej dacie - mówił minister Szumowski.

Sposób wyliczania nakładów na ochronę zdrowia, a więc odniesienie się do wartości PKB określonego w obwieszczeniu prezesa GUS wynika z ustawy o finansowanych ze środków publicznych świadczeniach opieki zdrowotnej. Do planowania wydatków na ochronę zdrowia na rok 2019 przyjęto wartość PKB z roku 2017.

Na finansowanie ochrony zdrowia rząd zobowiązał się przeznaczać corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6 proc. produktu krajowego brutto w 2024 r. Przyjęto, że wysokość środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023 nie może być niższa niż: 4,78 proc. PKB w 2018 r.; 4,86 proc. PKB w 2019 r.; 5,03 proc. PKB w 2020 r.; 5,3 proc. PKB w 2021 r.; 5,55 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r. i 5,8 proc. produktu krajowego brutto w 2023 r.

Katarzyna Lechowicz-Dyl - PAP