Szumowski: jeszcze w tej kadencji zmiany w ustawie o zawodzie lekarza

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 09 maja 2019 12:50

W przyszłym tygodniu do szerokich konsultacji społecznych trafi Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw. Jego procedowanie ma się zakończyć jeszcze w tej kadencji - zapowiedział w czwartek (9 maja), na spotkaniu z dziennikarzami, minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szumowski: jeszcze w tej kadencji zmiany w ustawie o zawodzie lekarza
- Nie może być tak, że lekarz przez trzynaście lat się tylko kształci - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Fot. PTWP

Jak poinformował Szumowski projekt uwzględnia ok. 80 proc. zapisów zaproponowanych przez zespół ministerialny, pod przewodnictwem dr. Jarosława Bilińskiego, powołany wiosną 2018 r. w efekcie porozumienia zawartego z przedstawicielami lekarzy rezydentów.

Minister zdrowia przypomniał, że zespół zakończył prace w listopadzie ub.r. W efekcie powstał dokument zawierający założenia dotyczące nowych rozwiązań.

- Projekt ten w ocenie resortu jest w miarę rozsądny, dlatego też w naszej ministerialnej noweli uwzględniliśmy, zdecydowaną większość zawartych tam rozwiązań przerabiając je na przepisy prawne - podkreślił minister Szumowski.

I dodał: - Jest to tzw. duża nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Będzie ona uwzględniać m.in. wprowadzenie nowych zasad przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Zgodnie z tą zasadą pytania egzaminacyjne nie będą już utajnione, ale będą dostępne dla zdających egzaminy w ogólnodostępnej bazie pytań. Z tej bazy będzie pochodzić, aż 70 proc. pytań egzaminacyjnych. Możliwe też będzie podchodzenie do egzaminu już na ostatnim roku studiów.

Staż podyplomowy
Dodatkowo nowela wprowadza nowe zasady odbywania stażu podyplomowego w tym przede wszystkim wprowadzenie spersonalizowanego programu stażu pozwalającego na częściowy wybór przez lekarza dziedzin medycyny, w ramach których prowadzony będzie staż.

Ponadto, zgodnie z założeniami przewodniczącego zespołu ministerialnego tworzącego kierunki zmian w nowelizowanej ustawie, projekt uwzględnia nowe zasady dotyczące realizacji szkoleń specjalizacyjnych, w tym szczegółowe przepisy dot. zwłaszcza uprawnień rodzicielskich, monitorowania przebiegu szkolenia, zmiany dziedzin medycyny, w której odbywa się szkolenie z zachowaniem prawa do rezydentury, a także - co dla młodych lekarzy było bardzo ważne - odbywania dyżurów medycznych.

Jak podkreślił minister Szumowski, lekarz w trakcie pierwszego roku specjalizacji nie będzie mógł dyżurować samodzielnie, gdyż takie rozwiązanie jest ryzykowne i dla samego młodego lekarza, i dla pacjenta.

Zmiany zakładają ponadto wprowadzenie nowego egzaminu państwowego - Państwowego Egzaminu Modułowego, który będzie narzędziem sprawdzającym wiedzę lekarzy, zdobytą na danym etapie rozwoju zawodowego, i oceniającym skuteczność i jakość kształcenia.

- Bardzo ważną zmianą, jest udzielenie lekarzowi, który pomyślnie przeszedł PEM znacznie większych uprawnień, po to m.in., żeby taki lekarz szybciej wchodził do systemu. Nie może być tak, że lekarz przez trzynaście lat się tylko kształci - wyjaśnił minister Szumowski.

Miejsca specjalizacyjne i certyfikaty
Projekt noweli przewiduje również m.in. centralny przydział miejsc specjalizacyjnych. Jak podkreślił minister Szumowski system przydziału rezydentów będzie automatyczny, a każdy lekarz ubiegający się o specjalizację w ramach rezydentur będzie mógł wybrać sobie piętnaście miejsc, w których mógłby odbywać specjalizację, wskazując dziedzinę, województwo i konkretny szpital. System, który zacznie działać od stycznia 2021 roku przydzieli go do jednego z tych miejsc w sposób automatyczny.

Nowela ustawy wprowadza też nowe rozwiązania dotyczące przyznawania certyfikatu umiejętności. Certyfikaty te będą przyznawane przez akredytowane przy MZ, towarzystwa naukowe.

Dodatkowo projekt ministerialny zakłada wprowadzenie nowej ścieżki nostryfikacji lekarzom i lekarzom dentystom dyplomów wydanych przez uczelnie w krajach poza UE, wprowadzenie uproszczonego trybu zatrudniania w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, cudzoziemców spoza UE, co powinno dać możliwość szybkiego uzupełnienia kadr medycznych w podmiotach leczniczych, a także wprowadzenie jedynie odpłatnych form szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, co jest jednoznaczne z rezygnacją z wolontariatu.

Jednocześnie minister Szumowski podkreślił, że nowela ustały wiąże się z obciążeniami finansowymi, wynikającymi m.in. z kosztów organizacji PEM-u, z ujawnieniem pytań egzaminacyjnych. Dla przykładu podał, iż szacowany koszt ułożenia jednego pytania wynosi 100 zł.

Dodał też, w noweli nie udało się uwzględnić m.in. kolejnych podwyżek dla lekarzy, przekazania kompetencji z zakresu stażów lekarskich do samorządu lekarskiego, nie wprowadzono wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, gdyż jest to zbyt duże obciążenie finansowe a także nie spełniono postulatu dotyczącego przyznania miesięcznego urlopu na naukę przed uzyskaniem specjalizacji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum