Szpitale zostaną podzielone na cztery kategorie. Zdecyduje ich sytuacja finansowa

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia26 maja 2021 15:11

W najbliższych dniach poznamy plan reformy polskiego szpitalnictwa. Pracował nad nim zespół w Ministerstwie Zdrowia, powołany w grudniu ubiegłego roku.

Szpitale zostaną podzielone na cztery kategorie. Zdecyduje ich sytuacja finansowa
Polskie szpitalnictwo czeka gruntowna reforma? FOT. PTWP
  • Wygląda na to, że zespół w MZ będzie rekomendował zapowiadaną już w marcu br. kategoryzację lecznic według ich sytuacji finansowej
  • Nie dojdzie do przejęcia samorządowych szpitali przez Skarb Państwa
  • Szczegółowe rekomendacje zespołu ds. przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych poznamy jeszcze w tym tygodniu
  • Zasadniczym celem Agencji Rozwoju Szpitali będzie zapewnienie rozwoju szpitalnictwa oraz wspieranie restrukturyzacji szpitali - mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski

Przypomnijmy, że 23 grudnia 2020 r. ukazało się zarządzenie ministra zdrowia "w sprawie utworzenia Zespołu ds. przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne".

Centralizacja nie przeszła?

Jeszcze w styczniu i lutym przedstawiciele resortu zdrowia nie ukrywali, że jedną z branych pod uwagę opcji było przejęcie szpitali samorządowych przez Skarb Państwa.

- Nie wykluczamy, że szpitale mogłyby podlegać resortowi zdrowia lub współpracującym z MZ instytucjom, a także wojewodom lub Agencji Rozwoju Szpitali - którą chcemy utworzyć, czy też Narodowemu Funduszowi Zdrowia. To ostatnie rozwiązanie funkcjonuje w niektórych krajach europejskich, gdzie właśnie płatnik świadczeń jest właścicielem podmiotów leczniczych - mówił 24 lutego br. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia.

Przeciwko takiemu scenariuszowi ostro zaprotestowali samorządowcy, m.in. z powiatów, do których należy w Polsce ok. 300 szpitali. - Plan nacjonalizacji szpitali zmroził nas - mówili przedstawiciele samorządów, m.in. Związku Powiatów Polskich (ZPP), podczas lutowego posiedzenia połączonych sejmowych komisji samorządu terytorialnego i zdrowia. Wskazywali, że do prac wspomnianego zespołu przy Ministerstwie Zdrowia - mającego przygotować założenia ustawowych zmian dotyczących funkcjonowania publicznych szpitali - nie zaproszono ani jednego samorządowca.

Minister Gadomski ripostował, że w przekazach medialnych skupiono się na „pseudonacjonalizacji”, pomijając inne elementy planowanej reformy. Wymienił też zasadnicze filary zmian w szpitalnictwie, dotyczące:

  • Restrukturyzacji zadłużenia publicznych szpitali (dobrowolnej lub przymusowej)
  • Wprowadzenia mechanizmów jakościowych do zarządzania szpitalem
  • Reorganizacji systemu, czyli stworzenia nowej sieci szpitali

Od nagradzania do nadzoru komisarycznego

- Wielowładztwo, konkurowanie o zasoby kadrowe, finansowe oraz o pacjentów, brak koordynacji opieki nad chorymi - to główne powody, dla których zastanawiamy nad zmianami w funkcjonowaniu szpitali w Polsce, ich rosnące zadłużenie - tak z kolei wiceszef resortu zdrowia mówił 10 marca br., podczas wspólnego posiedzenia senackich komisji zdrowia i samorządu terytorialnego.

Dodał: - Bardzo mocno pracujemy nad wariantem,  opartym na ewaluacji i ocenie szpitali. Upraszczając,  byłby to ich podział na trzy grupy lub kategorie - według m.in. wskaźników finansowych - najlepsze, średnie i najgorsze - wymieniał wiceminister zdrowia.

- Szpitale najlepsze byłyby nagradzane, np. nielimitowanymi świadczeniami. Średnie zostałyby objęte centralnie nadzorowaną restrukturyzacją przez Agencję Rozwoju Szpitali. Najgorsze szpitale byłyby czasowo przejęte przez Agencję Rozwoju Szpitali na okres np. od czterech do 7 lat. Byłby to rodzaj komisarycznego zarządzania, podobny do tego stosowanego w bankowości - tłumaczył w marcu Sławomir Gadomski.

Wygląda na to, że wspomniany resortowy zespół będzie rekomendował właśnie wariant polegający na kategoryzacji lecznic. Nie dojdzie do ich przejęcia przejęcia przez Skarb Państwa.

Jak poinformował w środę (26 maja) portal Prawo.pl, Sławomir Gadomski ma już gotowy plan reformy szpitali, a szczegółowe rekomendacje zespołu MZ poznamy jeszcze w tym tygodniu. Zespół zarekomenduje restrukturyzację pod nadzorem Agencji Rozwoju Szpitali, co doprowadzi do stworzenia nowej sieci. Agencja, co roku będzie oceniała placówki według czterech kategorii, a czasowy nadzór przejmie tylko nad tymi w najgorszej sytuacji finansowej.

Podział szpitali na 4 kategorie

- Agencja Rozwoju Szpitali z jednej strony zadba o restrukturyzację placówek w najgorszej sytuacji finansowej, a z drugiej - o rozwój tych w dobrej kondycji. Szpitale zostaną podzielona na kategorie od A - dla najlepszych do D - dla najsłabszych. Zmieni się też dotychczasowa sieć szpitali i zasady ich finansowania. Projekty ustaw mają być gotowe na przełomie czerwca i lipca - podaje Prawo.pl.

Kategoria A oznacza, że szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji, a zatem jest w dobrej kondycji. To dawałoby mu pewną przewagę - np. w ubieganiu się o środki w konkursach, dodatkowe wsparcie, itp. Placówki kat. B wymagają już restrukturyzacji, ale może ona być prowadzona samodzielnie.

Kategoria C oznacza konieczność wdrożenia planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez ARS, ale także konieczność zatrudnienia doradcy delegowanego przez Agencję. Podmioty w najtrudniejszej sytuacji finansowej zaliczane mają być do kat. D. Zarządzanie w nich czasowo przejmowałaby Agencja. Tak też by się działo w przypadku braku efektów wdrażanych zmian przez szpitale z kat. C - podaje Prawo.pl.

Eksperci: kategoryzacja szpitali to ciekawy wątek

- To, co na pewno chcemy osiągnąć, to utworzenie profesjonalnego, scentralizowanego systemu nadzoru nad planami restrukturyzacji, nad systemową restrukturyzacją. W tym celu chcielibyśmy powołać Agencję Rozwoju Szpitali, której zasadniczym celem będzie zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa oraz wspieranie restrukturyzacji szpitali – powiedział Sławomir Gadomski podczas webinarium pt. „Restrukturyzacja szpitali” zorganizowanego przez Pracodawców RP (25 maja).

- Potrzebujemy reformy, która uruchomi procesy przede wszystkim naprawcze, w których zarówno zakres działalności prowadzonej przez szpital, ale również formy, narzędzia, jak i metody zarządzania, które są stosowane przez szpital, będą tymi nowoczesnymi, profesjonalnymi, nakierowanymi na zwiększanie wartości zdrowotnej - wskazała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Zdaniem dr. Adama Kozierkiewicza, eksperta ds. ekonomiki zdrowia, kategoryzacja szpitali to bardzo interesujący i pożyteczny wątek. - Kategorie pozwolą skupić się na ograniczonej liczbie podmiotów, które na pewno potrzebują interwencji - zaznaczył dr Kozierkiewicz.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum