Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Jest obwieszczenie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia21 kwietnia 2022 09:00

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Jest obwieszczenie
Opublikowano jednolity tekst ws. szkolenia radiologicznego. Fot. AdobeStock
 • W Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
 • Rozporządzenie zawiera uzupełnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
 • W rozporządzeniu zostały określone dwie formy szkolenia: szkolenie stacjonarne oraz szkolenie na odległość
 • Jak czytamy w uzasadnieniu, uwzględniając sytuację epidemiczną w uzasadnionych przypadkach egzamin wewnętrzny może zostać przeprowadzony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Jednolity tekst opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

-  Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta – czytamy.

Rozporządzenie określa:

 • formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta i jego ramowy program;
 • zakres tematyczny szkolenia;
 • wzór certyfikatu;
 • wzór zaświadczenia.

Określa się także formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta:

 1. szkolenie stacjonarne – w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia, w tym samym czasie i w tym samym miejscu;
 2. szkolenie na odległość – w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:
 • stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
 • wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,
 • weryfikację uczestnika szkolenia i  dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,
 • sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego szkolenia oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia.

Ważne zmiany w tekście jednolitym

Jeszcze w uzasadnieniu do projektu podkreślono także, że osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, jest obowiązana do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

- W celu wykonania obowiązku, osoba, jest obowiązana uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat tj. do dnia 22 września 2024 roku. Uwzględniając powyższe oraz trwający stan epidemii, obecnie nie ma pilnej konieczności przeprowadzania egzaminów dla dużej liczby osób (z uwagi np. na utratę ważności poprzednio wydanego certyfikatu) – czytamy w uzasadnieniu.

Co również ważne, uwzględniono również, że w uzasadnionych przypadkach, związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, egzamin wewnętrzny może zostać przeprowadzony na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających jednoczesny udział zdającego i egzaminatorów.

Poniżej zamieszczamy pełną treść obwieszczenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum