PAP/Rynek Zdrowia | 23-05-2019 20:10

Szefowa MRPiPS: działamy tak, by zapewnić niepełnosprawnym odpowiednią opiekę i usługi

Podniesienie renty socjalnej, podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, wprowadzenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej dla opiekunów - to, jak wskazuje szefowa MRPiPS - niektóre działania, realizowane by poprawić sytuację osób z niepełnosprawnością.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podnosi, że system wsparcia, aby mógł być uznany za skuteczny, musi odpowiadać na różnorodne potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. - W tym nurcie zaprojektowaliśmy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który obowiązuje od początku roku. Pracom nad Funduszem przyświecała idea, stworzenia przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych - bez faworyzowania, ale też przede wszystkim bez dyskryminowania jakiejkolwiek grupy osób niepełnosprawnych - powiedziała Rafalska.

Przypomniała, że w maju ub.r. zaprezentowana została mapa drogową budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jednym z filarów tego systemu jest Fundusz Solidarnościowy. Pozostałe to pakiet społecznej odpowiedzialności i program "Dostępność plus". Jak zaznaczyła, w tym roku przychody Funduszu mają wynieść ok. 647 mln złotych. W przyszłym, kiedy już najbogatsi podatnicy zapłacą daninę solidarnościową, ma to być ok. 1,8 mld zł.

- W przyjętym na ten rok planie działania znalazło się w sumie dziesięć programów, które finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a które zostały tak skonstruowane, żeby zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednią opiekę i usługi opiekuńcze, pomoc w dostosowaniu mieszkań do ich potrzeb, by tworzyć nowe dedykowane usługi dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów- przekazała Rafalska.

Dwa programy z tej dziesięciopunktowej listy - jak zaznaczyła - są już realizowane. To usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i program opieki wytchnieniowej, który adresowany jest do opiekunów. - Chcemy, by opiekunowie odpoczęli, mieli chwilę dla siebie, a jednocześnie byli pewni, że ich najbliżsi są pod fachową opieką. Bezpieczni i zadbani. To był jeden z postulatów podczas ubiegłorocznych protestów. My go realizujemy - zapewniła minister.

W czwartek (23 maja) w Warszawie odbyła się manifestacja osób z niepełnosprawnością.

Minister dodała, że wkrótce ogłoszony ma zostać kolejny program, dzięki któremu będą mogły powstawać centra opiekuńczo-mieszkalne. Celem programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb.

Minister podkreśla, że jednym z głównych postulatów podczas ubiegłorocznego protestu było podwyższenie wysokości renty socjalnej. - To był priorytet dla środowiska osób niepełnosprawnych. Zrealizowaliśmy ten postulat w ubiegłym roku - zauważa minister Rafalska.

1 września 2018 r. weszła w życie (z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r.) ustawa podwyższająca rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł, czyli do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca bieżącego roku jest to już 1100 zł, o 360 zł więcej niż było to w 2015 roku, kiedy renta socjalna wynosiła 739,58 zł. To wzrost o ok. 48 proc. W sumie wydatki na rentę socjalną między 2015 a 2018 rokiem wzrosły o 800 mln zł. (2,4 mld zł w 2015 roku, 3,2 mld zł - w roku ubiegłym, kiedy rentę socjalną pobierało 280,5 tys. osób).

Zwiększone zostały też inne świadczenia. - Pierwszy raz od 12 lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Od listopada będzie on wynosił 215,84 zł. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrosła za naszych rządów o ok. 40 proc. - podniosła minister.

W 2019 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł. W 2015 r. było to 1,2 tys. zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wzrósł w listopadzie ubiegłego roku o 100 zł, do kwoty 620 zł. Zasiłek dla opiekuna w tym czasie również wzrósł o 100 zł. Obecnie wynosi 620 zł. To wzrosty rzędu 20 proc. Jak zaznacza szefowa MRPiPS, świadczenia te wzrosły po raz pierwszy od ich wprowadzenia.

Minister zwraca też uwagę, że w ostatnich latach znacznie wzrosły nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych. - Od 1 kwietnia 2016 roku wprowadziliśmy świadczenie wychowawcze 500 plus przysługujące także na dzieci niepełnosprawne. Od 1 lipca będzie to świadczenie powszechne, niezależne od kryterium dochodowego. To oznacza, że na każde z ok. 300 tys. dzieci niepełnosprawnych w wieku do 18. roku życia zostanie przyznane wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie - mówi min. Rafalska.

I dodaje: "w 2018 roku na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczyliśmy ok. 19,5 mld zł, o ok. 4 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 r.". W tym czasie wzrosły też dofinansowanie pobytu uczestników środowiskowych domów samopomocy, dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej oraz - po raz pierwszy od dekady - dofinansowanie rocznego pobytu w zakładach aktywności zawodowej.

Do tego dochodzi także uproszczony dostęp do lekarzy specjalistów. Przepisy ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2018 r., umożliwiają osobom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepisy ustawy przewidują także możliwość korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. To odpowiedź na postulat dotyczący uproszczonego dostępu do lekarzy specjalistów, nowoczesnych form leczenia, rehabilitacji i terapii.

- Nigdy wcześniej pomoc dla osób niepełnosprawnych nie była realizowana tak wszechstronnie i wielokierunkowo - przekonuje minister Elżbieta Rafalska. Ocenia ona, że zarzuty opozycji dotyczące rzekomego braku zainteresowania MRPiPS sytuacją osób niepełnosprawnych są nieuzasadnione

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)