Szczepionki przeciw grypie dla dzieci i młodzieży: AOTMiT za objęciem refundacją dwóch preparatów

Autor: oprac. KG • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia26 lipca 2021 13:40

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał dwie rekomendacje w sprawie objęcia refundacją szczepionek przeciw grypie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Chodzi o szczepionki przeciw grypie Fluenz Tetra i VaxigripTetra.

Jedna ze szczepionek przeciw grypie rekomendowanych do refundacji przez AOTMiT to zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Fot. Shutterstock
  • Rekomendacje prezesa AOTMiT zostały wydane 23 lipca i dotyczą szczepionek przeciw grypie Fluenz Tetra i VaxigripTetra
  • Wskazania tych produktów leczniczych to uodpornienie dzieci i młodzieży w zapobieganiu grypie
  • Fluenz Tetra to donosowa szczepionka przeciw grypie, VaxigripTetra ma formę zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Rekomendacja nr 93/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczy objęcia refundacją produktu leczniczego VaxigripTetra we wskazaniu: czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 24 miesiąca życia oraz od ukończenia 60 miesiąca życia do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce.

Rekomendacja dla szczepionki VaxigripTetra z odpłatnością 50%

Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uważa za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego VaxigripTetra we wskazaniu: czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 24 miesiąca życia oraz od ukończenia 60 miesiąca życia do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce, w ramach istniejącej grupy limitowej 247.0, Szczepionki przeciw grypie i wydawanie w aptece z odpłatnością 50% limitu finansowania.

Wszystkie odnalezione rekomendacje kliniczne wskazują na zasadność prowadzenia szczepień ochronnych jako profilaktyki grypy. Zaleca się szczepienia przeciw grypie u dzieci powyżej 6. m. ż., a część z nich dodatkowo szczegółowo określa kryteria wiekowe w populacji dzieci dla grupy od 6. m. ż. do 59-60 m. ż. Odnaleziono także dwie rekomendacje refundacyjne. Obie odnoszą się pozytywnie do finansowania szczepionki VaxigripTetra.

VaxigripTetra to czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka (0,5 ml), 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą. Proponowana odpłatność i kategoria dostępności refundacyjnej: poziom odpłatności 50%, produkt dostępny w aptece wydawany na receptę, finansowany w ramach istniejącej grupy limitowej „247.0, Szczepionki przeciw grypie”.

Rekomendacja nr 93/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. prezesa AOTMiT w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego VaxigripTetra

Refundacja donosowej szczepionki przeciw grypie też z rekomendacją AOTMiT

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 23 lipca 2021 r. wydał też rekomendację w sprawie objęcia refundacją szczepionki przeciw grypie Fluenz Tetra dla dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat.

Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uważa za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Fluzenz Tetra we wskazaniu: zapobieganie grypie.

Fluenz Tetra to żywa, atenuowana szczepionka przeciw grypie, która zawiera zawiesinę czterech szczepów - dwóch typu A oraz dwóch typu B. Jest podawana donosowo. Szczepy wirusa grypy w produkcie Fluenz Tetra są przystosowane do warunków niskiej temperatury, wrażliwe na temperaturę oraz atenuowane. Dzięki temu replikują w nosogardzieli i  wywołują zwiększenie odporności.

Wskazania rejestracyjne Fluenz Tetra to zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat.

Rekomendacja nr 94/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. Prezesa AOTMiT w sprawie objęcia refundacją Fluenz Tetra

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum