System ochrony zdrowia 2013: zmiany w NFZ, nowa rola wojewodów

Autor: Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia • • 24 stycznia 2013 21:14

System ochrony zdrowia czekają w br. liczne zmiany. Najbliższy czas przyniesie nową organizację działalności Funduszu: zlikwidowana zostanie Centrala NFZ, a oddziały wojewódzkie płatnika zyskają nowe uprawnienia. Zmieni się też sposób kontraktowania świadczeń - planowane jest przesunięcie części dotychczasowych kompetencji Funduszu na wojewodów.

System ochrony zdrowia 2013: zmiany w NFZ, nowa rola wojewodów

Nadzór nad Centralnym Wykazem Ubezpieczonych pełnił będzie urząd nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń i świadczeniodawców który ma wkrótce zostać powołany przez Ministerstwo Zdrowia. Przejmie on również część innych zadań Centrali NFZ: zajmie się między innymi wyceną świadczeń. Ten podmiot będzie nie tylko nadzorował NFZ, ale w przyszłości także płatników prywatnych oferujących ubezpieczenia zdrowotne.

Jakub Szulc były wiceminister zdrowia, obecnie członek sejmowej Komisji Zdrowia, podkreślał w czwartek (24 stycznia) w trakcie warszawskiej konferencji "Świadczeniodawca 2013", że oddziały wojewódzkie NFZ będą prowadziły samodzielną politykę zdrowotną w obrębie swoich regionów.

Nowa polityka kontraktowania
- Sama likwidacja Centrali NFZ to za mało - zaznaczył Jakub Szulc i dodał, że niezbędne jest wprowadzenie do systemu nowej jakości - zmian w polityce kontraktowania. Miałyby one polegać na przesunięciu kompetencji związanych z określaniem potrzeb zdrowotnych w danym województwie z NFZ na wojewodów.

W opinii Szulca to właśnie oni byliby najlepszymi partnerami w procesie kontraktowania, określając, wspólnie z grupą ekspertów, zapotrzebowanie na konkretne świadczenia w regionie. Punktem wyjścia do określenie planu kontraktów będą naturalnie dane epidemiologiczne i demograficzne.

- Powierzenie tego zadania samorządom wojewódzkim lub powiatowym mogłoby sprowadzić całą sprawę do promowania przez nie placówek, dla których są organami założycielskimi. Wojewodowie powinni natomiast zapewnić neutralność decyzji - przekonywał Szulc.

Wojewoda czy marszałek?
W ocenie Związków Powiatów Polskich lepszym rozwiązaniem byłoby jednak pozostawienie wspomnianego zakresu samorządom województw. Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia ZPP nie ukrywał obaw związanych z określaniem zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne przez wojewodów.

- Bardziej bałbym się tego scenariusza, głównie za sprawą negatywnych doświadczeń związanych z nadzorem sprawowanym przez wojewodów nad ratownictwem medycznym, niż oddania decyzji w sprawach potrzeb zdrowotnych w ręce marszałków, nawet jeśli mogliby oni mieć zakusy na „dopieszczanie” swoich lecznic - mówił Wójcik.

Wojewoda miałby również opiniować w sprawach potrzeb utworzenia nowych placówek medycznych. Na tej podstawie nowy podmiot mógłby ubiegać się o kontrakt.

Poseł Szulc zaznacza, że rozważane jest także odejście od kontraktowania pojedynczych umów dla konkretnych świadczeniodawców na rzecz kontraktów dla holdingów.

Kontrakty dla najlepszych
- Obecnie mamy taką sytuację, że każdy podmiot zgłaszający się do konkursu może liczyć na "jakiś" kontrakt. Tymczasem chodzi o to, aby umowy miały podpisane najlepsze placówki, a przy okazji, aby ich wysokość odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu przez te lecznice - wyjaśniał Szulc.

W tym roku nowelizację czeka także ustawa o refundacji leków. W opinii resortu zdrowia po roku od jej wejścia w życie można dokonać pewnych korekt tak, by funkcjonowała ona lepiej.

- Trzeba m. in. wypracować system współpracy wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego oraz ustalić zakres kompetencji farmaceutów - mówił Szulc.

W br. mają być także zmienione przepisy dotyczące zasad funkcjonowania szpitali klinicznych i instytutów badawczo-rozwojowych. Będą też procedowane przepisy dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum