Substancje chemiczne w środowisku pracy. Pojawił się projekt rozporządzenia

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia03 października 2022 07:40

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Substancje chemiczne w środowisku pracy. Pojawił się projekt rozporządzenia
Opublikowano nowy projekt rozporządzenia MZ. Fot. AdobeStock
  • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia
  • W projekcie ujęto zmiany w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  • 1 lipca 2020 roku nastąpiła likwidacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przejęcie jej zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Nowy projekt rozporządzenia

Opublikowany został nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Zmiany obejmują:

  • uchylenie w § 5 w ust. 3 pkt 2 rozporządzenia nakładającego na jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowane przez niego oraz komórki organizacyjne urzędu obsługującego tego ministra obowiązek przekazywania rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • uchylenie w § 6 ust. 2 rozporządzenia nakładającego na Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązek prowadzenia rejestru substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym występujących w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez niego oraz komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego tego ministra.

Z uzasadnienia wynika, że proponowane zmiany wynikają z faktu, iż 1 lipca 2020 roku nastąpiła likwidacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przejęcie jej zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zmiany w jednostkach organizacyjnych

Jak wynika z dalszych wyjaśnień, od 1 lipca 2020 roku jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórki organizacyjne urzędu obsługujące tego ministra przekazują właściwym państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym informacje o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Natomiast w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej podległej albo nadzorowanej  przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórek organizacyjnych urzędu obsługującego tego ministra, rejestr pracowników narażonych na wskazane substancje jest przekazywany właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum