Federacja Porozumienie Zielonogórskie/Rynek Zdrowia | 07-04-2016 13:27

Strategia zmian w POZ - jest wstępny projekt

Zespół powołany przez ministra zdrowia do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ przygotował już wstępny dokument; jest efektem wielotygodniowej pracy zespołu.

Strategia zmian w POZ - jest wstępny projekt. Fot. Archiwum

"Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje strategii rozwiązań systemowych” została wstępnie zredagowana na posiedzeniu 5 kwietnia , a po ostatecznej redakcji zostanie przekazana ministrowi zdrowia. Jest to dokument, który zostanie wykorzystany przy tworzeniu projektu założeń ustawy o POZ.

Zespół rozpoczął pracę w styczniu tego roku.W jego skład weszli przedstawiciele wszystkich organizacji lekarzy rodzinnych, a także reprezentanci organizacji pielęgniarek, pacjentów, pracodawców, ekspertów i menedżerów ochrony zdrowia.

Więcej: www.federacjapz.pl