Standardy opieki okołoporodowej i diagnostyka w kardiologii. MZ aktualizuje rozporządzenie

Autor: oprac. WOK • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia19 sierpnia 2021 09:33

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia ws. leczenia szpitalnego. Dotyczy, m.in. aktualizacji standardów opieki okołoporodowej i tomografii optycznej tętnic wieńcowych jako świadczenia gwarantowanego.

Standardy opieki okołoporodowej i diagnostyka w kardiologii. MZ aktualizuje rozporządzenie
Projekt rozporządzenia dotyczy, m.in. nowych standardów opieki okołoporodowej FOT. Arch. RZ
 • Projekt rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przewiduje, m.in. uzupełnienie obowiązujących standardów organizacyjny opieki okołoporodowej
 • Projekt zakłada stałą obecność lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii w miejscu udzielania świadczeń
 • Nowe przepisy przewidują też wprowadzenie tomografii optycznej tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT) do wykazu świadczeń gwarantowanych

Na stronie RCL ukazał się w środę, 18 sierpnia projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Resort zdrowia uzasadnia, że projekt powstał w wyniku analizy potrzeb i konieczności uwzględnienia:

 • Wniosku Najwyższej Izby Kontroli wskazanego w wynikach kontroli pn. "Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń"
 • Rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
 • Braku ujęcia wzorcowego zabiegu radiologicznego - procedury koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT) jako świadczenia gwarantowanego z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, w części dotyczącej zabiegów radiologicznych z zakresu kardiologii.

Uzupełnione standardy organizacyjne opieki okołoporodowej

Z zakresie obowiązujących standardów organizacyjny opieki okołoporodowej, projekt przewiduje, między innymi, że placówka medyczna ma zapewnić:

 • Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości lub specjalisty w dziedzinie perinatologii, albo:
 • Równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub specjalisty w dziedzinie perinatologii oraz równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem.
 • Całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia
 • Stałą obecność lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia dziedzinie położnictwa i ginekologii - w miejscu udzielania świadczeń.

Rozporządzenie dookreśla też "wielkości etatu psychologa na oddziałach położniczo-ginekologicznych I i II poziomu referencyjnego".

Tomografia optyczna tętnic wieńcowych będzie refundowana

Projekt rozporządzenia wprowadza także procedurę medyczną o nazwie "Koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT)" do wykazu świadczeń gwarantowanych.

- Stanowi to realizację przekazanego przez prezesa AOTMiT opracowania analitycznego (APD) zawierającego ocenę świadczeń gwarantowanych z zakresu kardiologii.

- Procedura OCT tętnic wieńcowych jest ujęta w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, w części dotyczącej zabiegów radiologicznych z zakresu kardiologii” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

„Tym samym biorąc pod uwagę, że Obwieszczenie jak i Rozporządzenie są to akty prawne wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wskazano zasadność wprowadzenia ujednoliconych zapisów w obu aktach” - informuje MZ.

Uzupełnienie brakujących kodów ICD 9 dla świadczeń

Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje uzupełnienia brakujących kodów ICD 9 dla świadczeń:

 • Elektrochemioterapia elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo
 • Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej.

Projekt rozporządzenia - do pobrania poniżej w pdf.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum