Stan zagrożenia epidemicznego. Komunikat ministra zdrowia nie ma obecnie zastosowania

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia17 października 2022 17:00

Obecnie na terenie Polski obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Minister Zdrowia informuje, że jeden z wcześniejszych komunikatów nie ma obecnie zastosowania.

Stan zagrożenia epidemicznego. Komunikat ministra zdrowia nie ma obecnie zastosowania
Szpitalne programy lekowe i chemioterapia: podmioty winny działać, jak przed pandemią. Fot. Shutterstock
 • Ministerstwo wydało nowy komunikat w sprawie umów na leczenie szpitalne obejmujące programy lekowe oraz chemioterapię
 • Zwraca uwagę, że obecnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego
 • Minister Zdrowia informuje, że aktualnie ww. Komunikat z 13 marca 2020 r nie ma zastosowania

Nie ma stanu epidemii. Działać jak przed wydaniem komunikatu

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które 13 maja 2022 r. zmieniło regulacje dotyczące ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podmioty realizujące umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz leczenie szpitalne – chemioterapia, nie powinny stosować się do komunikatu z z dnia 13 marca 2020 r.

Minister Zdrowia poinformował, że aktualnie ww. Komunikat nie ma zastosowania.

Przypomnijmy, że komunikat wydano w związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W marcu 2020 r. Minister Zdrowia rekomendował:

 • Przy preskrypcji leków w ramach programów lekowych niewymagających obecności pacjenta – możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta na maksymalnie długi okres bez konieczności niezbędnej wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 • W przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny okres cyklu leczenia – lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio do pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej;
 • W przypadku kiedy placówka udzielająca świadczeń w ramach programu lekowego przekształci się w placówkę chorób zakaźnych – rekomenduje się doraźne przejęcie pacjentów przez inną placówkę realizującą dany program lekowy, w szczególności dotyczy to pacjentów wymagających niezwłocznego podania leku wynikającego z określonego cyklu leczenia;
 • Z uwagi na możliwość występowania okresowego zaburzenia w planowych harmonogramach przyjęć pacjentów w celu podania/wydania leków wynikających z określonego cyklu leczenia, w tym również konieczności wykonania badań diagnostycznych wskazanych w opisach świadczeń:
 • w przypadkach stabilnych, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, konsultacja lekarska może odbyć się za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w przypadkach, w których stan pacjenta jest stabilny a odsunięcie wykonania badania kontrolnego pozostaje bez wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo chorego możliwe jest przesunięcie terminu badania kontrolnego przewidzianego treścią programu lekowego,
 • w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe pacjenci powinni być przyjmowani w trybie ambulatoryjnym w specjalne wydzielonych do tego pomieszczeniach,
 • w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe świadczeniodawca powinien wydzielić pomieszczenia tak, aby maksymalnie skrócić „drogę pacjenta” do miejsca udzielenia świadczenia,
 • w przypadku niezbędnej wizyty – organizacja udzielania świadczeń powinna zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, ustanowionych przez nich przedstawicieli ustawowych oraz personelu medycznego.


Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum