PAP/Rynek Zdrowia | 05-07-2011 18:49

Sopot: UE aprobuje centra monitorowania zaburzeń komunikacyjnych u dzieci

Przedstawiciele resortów zdrowia 27 krajów UE wyrazili we wtorek (5 lipca) w Sopocie aprobatę ws. tworzenia Regionalnych Centrów Monitorowania zaburzeń komunikacyjnych u dzieci. Ta sprawa jest jednym z priorytetów polskiej prezydencji w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia Ewa Kopacz w pierwszym dniu spotkania poinformowała, że sprawa tworzenia Regionalnych Centrów Monitorowania zaburzeń komunikacyjnych u dzieci ma się zakończyć konkluzją przyjętą jednogłośnie przez 27 państw UE.

- Wtorkowa dyskusja dobrze rokuje. 2 grudnia br. w Brukseli podczas formalnego spotkania ministrów zdrowia konkluzja w tej sprawie może być przyjęta - podkreśliła szefowa polskiego MZ.

Jak wyjaśniła Kopacz, chodzi o jednolitą politykę europejską w sprawie obligatoryjnych badań przesiewowych u dzieci w zakresie zaburzeń komunikacyjnych dotyczących wzroku, słuchu i mowy.

Do Referencyjnych Centrów Europejskich spływałyby wszystkie informacje o liczbie dzieci z zaburzeniami oraz informacje na temat metod leczenia tych zaburzeń i wczesnego ich wykrywania. Z centrów informacje byłyby dystrybuowane do wszystkich krajów europejskich.

Podczas spotkania wymienione zostały także dane na temat transplantologii i dopalaczy. Minister podkreśliła, że Polska jest w tej chwili liderem w Europie w walce z dopalaczami. W Narodowym Instytucie leków zidentyfikowano ponad 50 substancji psychotropowych, które się w nich znajdują.

- Nie sztuką jest zabronić dopalaczy w jednym kraju i wypchnąć je poza granice: to prawo musi być spójne dla całej UE - dodał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak.

W popołudniowej części obrad ministrowie dyskutują nt. epidemii E.coli. Rzecznik prezydencji w Ministerstwie Zdrowia Jakub Gołąb poinformował PAP, że w spotkaniu w Sopocie uczestniczy 13 ministrów zdrowia oraz 14 wiceministrów lub przedstawicieli resortów krajów UE.

W środę (6 lipca), podczas drugiego dnia obrad, ministrowie zdrowia będą dyskutować nt. diety i aktywności fizycznej jako czynników mających wpływ na zdrowie oraz nt. wykorzystania internetu w profilaktyce, diagnostyce i terapii.