Sławomir Gadomski odchodzi z Ministerstwa Zdrowia. Czym się zajmował i skąd się wziął w resorcie?

Autor: oprac. JJ • Źródło: MZ/Rynek Zdrowia21 stycznia 2022 16:46

Adam Niedzielski poinformował, że 31 stycznia z resortu zdrowia odchodzi wiceminister Sławomir Gadomski, który odpowiedzialny był za onkologię. Przypominamy jego sylwetkę.

Sławomir Gadomski odchodzi z Ministerstwa Zdrowia. Czym się zajmował i skąd się wziął w resorcie?
Kto zastąpi wiceministra Sławomira Gadomskiego w resorcie zdrowia? Fot. Arch. PTWP
 •  21 stycznia Adam Niedzielski poinformował, że wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski odchodzi z resortu.
 • O tej zmianie mówiło się w środowisku od kilku miesięcy. 
 • Nie wiadomo jeszcze kto zastąpi odchodzącego wiceministra. 

Specjalista od finansów, bankowości, audytor

Sławomir Gadomski ukończył studia z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej (prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci, pasjonat sportów wytrzymałościowych, w szczególności kolarstwa i triathlonu). Przez ponad 10 lat pracował jako audytor wewnętrzny, głównie w sektorze ubezpieczeń, w tym w PZU. Ponad 4 lata zarządzał zespołami audytowymi.

W latach 2016-2018 jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie odpowiadał przede wszystkim za skuteczną restrukturyzację finansową.

5 czerwca 2018 powołany został na stanowisko wiceministra zdrowia, odpowiedzialnego za politykę zdrowotną i sprawy finansowe.

Odpowiedzialny za reformę polskiej onkologii

Od początku pracy w Ministerstwie (czerwiec 2018 r.) nadzorował i koordynował wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompleksowej reformy polskiej onkologii, zainicjowanej przez Ministra Zdrowia w 2018 r., w ramach której w okresie lipiec 2018 – grudzień 2019:

 1. Przygotowano Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 – pierwszy w Polsce kompleksowy Cancer Plan przygotowany na szczeblu rządowym, wysoko oceniony przez zagraniczne instytuty onkologiczne (USA, Francja).
 2. Rozpoczęto pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – rozwiązań ukierunkowanych na koordynowaną i kompleksową opiekę onkologiczną, a także wdrożenie rozwiązań pro-jakościowych (np. wystandaryzowany raport histopatologiczny, mierniki jakości).
 3. Zainicjowano projekt obowiązkowej akredytacji zakładów patomorfologii, a także uzyskano finansowane ze środków UE na efektywne przygotowanie do nowego systemu (np. szkolenia).
 4. Zainicjowano długo oczekiwane przez ekspertów i pacjentów zmiany w zakresie świadczeń kompleksowych – uruchomiono proces powstawania Breast Cancer Unitów, praktycznie ukończono prace w zakresie świadczeń kompleksowych w raku płuca, jelita grubego, hematologii.
 5. Przeprowadzono pełną taryfikację świadczeń onkologicznych w Polsce (zakończenie projektu 1 kwartał 2020 r.).
  Dokonano zmian w wycenach świadczeń uwzględniających kryteria jakościowe – wyższa wycena dla ośrodków realizujących dużą liczbę świadczeń złożonych i kompleksowych.
 6. W istotnym stopniu rozszerzono listy refundacyjne w onkologii: rak płuca, szpiczak plasmocytowy, ostra białaczka limfoblastyczna, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, jelito grube.
 7. Uruchomiono nowe programy profilaktyczne, w szczególności w zakresie raka płuca (tomografia niskodawkowa), nowotworów skóry, czy też nowotworów wątroby.
 8. W istotnym stopniu rozszerzono zakres i wielkość środków inwestycyjnych (wsparcie infrastruktury), w tym zakresie środków UE i budżetowych. W 2019 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji największy program rewitalizacji infrastruktury onkologicznej w Polsce dla Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie (ponad 870 mln zł).
 9. Zainicjowano szerokie kampanie społeczne/medialne („Planuję Długie Życie”) mające na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności w programach badań przesiewowych.

Nadzór nad projektami ze środków budżetowych i unijnych

Jako wiceminister Sławomir Gadomski nadzorował wszystkie inwestycje MZ i projekty finansowane ze środków budżetowych, programów unijnych (od 2019 r.) oraz programów polityki zdrowotnej. Do największych sukcesów w obszarze inwestycji należy zaliczyć:

 • Ustanowienie przez Radę Ministrów dwóch programów wieloletnich - Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie (872 mln zł), Pomorski Uniwersytet Medyczny (594 mln zł), a także procedowanie kolejnych (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Kardiologii w Aninie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie).
 • Intensyfikację kontraktacji w projektach unijnych (POIŚ – 54 nowe umowy, wartość ponad 700 mln zł, POWER – 56 nowych umów, wartość prawie 250 mln zł, nowe nabory).
 • W ramach działań uszczelniających (optymalizacyjnych) system planowania inwestycji w sektorze ochrony zdrowia – zainicjowano zmianę ustawy o świadczeniach (…) w zakresie wydania opinii o celowości inwestycji (IOWISZ) mającej na celu wzmocnienie mechanizmów weryfikujących zasadność inwestycji, w tym powiązanie z systemem finansowania świadczeń przez NFZ.
 • W ramach nadzoru nad obszarem projektów UE, nadzorował projekt programowania przyszłej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze zdrowia.
 • Był odpowiedzialny za projekty optymalizacyjne w podległych Ministrowi Zdrowia instytutach badawczych, a także jednostkach publicznej służby krwi (Narodowe Centrum Krwi (NCK) i regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKIK)) oraz transplantalogii (Poltransplant), których głównym celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej, w tym m.in.:
 • prowadzono zakupy grupowe dot. działalności realizowanej przez NCK oraz RCKIK - korzyści w wysokości ponad 30 mln zł.,
 • wdrożono nowy system nadzoru nad podległymi MZ instytutami badawczo-naukowymi (raportowanie, monitorowanie, cele strategiczne, programy restrukturyzacji),
 • Zainicjowano projekty informatyczne usprawniające działania w obszarach: systemu zarządzania krwią (e-Krew), systemu transplantacyjnego, systemu zawierania umów z lekarzami-rezydentami (SIR).

Krwiodawstwo i krwiolecznictwo, transplantologia, ustawa o jakości

Poza wymienionymi powyżej działania, do nadzorowanych przez wiceministra Sławomira Gadomskiego zainicjowanych projektów zaplanowanych do realizacji w 2020 r. projektów należy zaliczyć:

Przygotowanie ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, głównie w zakresie zmian dot. frakcjonowania osocza w Polsce w celu zapewnienia dostępności systemu ochrony zdrowia do leków osoczopochodnych.

Przygotowanie Strategii dla Transplantologii mającej na celu zmiany legislacyjne i operacyjne skutkujące zwiększeniem liczby dawców i przeszczepów w Polsce.

Przygotowanie ustawy o jakości mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów w Polsce.

Jednostki podległe lub nadzorowane

W wykazie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w resorcie zdrowia przez wiceministra Gadomskiego znalazły się:

Bank Tkanek Oka w Warszawie, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Narodowe Centrum Krwi w Warszawie oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

Ponadto w wykazie podległych lub nadzorowanych przez wiceministra jednostek znalazły się Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczego w Warszawie, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, Profilaktyczny Domu Zdrowia w Juracie, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum