RR/Rynek Zdrowia | 08-12-2011 17:38

Śląskie: samorządy zawodowe przeciwne sankcjom wobec lekarzy i aptekarzy

W czwartek (8 grudnia) odbyło się spotkanie prezesów: Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Jacka Kozakiewicza i Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Piotra Brukiewicza z udziałem przedstawicieli obu samorządów. Przedmiotem rozmów były skutki wprowadzenia w życie od 1 stycznia zapisów ustawy refundacyjnej.

Została ona oceniona jako restrykcyjna dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy. Obydwa śląskie samorządy zadeklarowały, że będą popierać wzajemne działania mające na celu zmianę przepisów w taki sposób, by nie pogarszała się już i tak trudna sytuacja pacjentów. Będą się także domagać likwidacji nieuzasadnionych sankcji w stosunku do lekarzy i aptekarzy.

W przypadku braku oczekiwanej, niezwłocznej reakcji Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, oba samorządy podejmą wspólną, szeroką akcję informacyjną. Jej celem będzie rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu wskazówek dotyczących sposobów wystawiania i realizacji recept lekarskich od 1 stycznia 2012.