PAP/Rynek Zdrowia | 19-11-2019 15:35

Śląskie: samorządowcy powołają zespół ekspercki w sprawie zmian w ochronie zdrowia

Śląski Związek Gmin i Powiatów powoła zespół ekspercki do przygotowania samorządowych propozycji zmian w przepisach o ochronie zdrowia. Samorządowcy zdecydowali też o przygotowaniu wspólnego apelu do ministra zdrowia i prezesa NFZ.

Fot. Archiwum

Problematyka ochrony zdrowia była we wtorek (19 listopada) tematem spotkania Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, działającego w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Związek jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Zrzesza 137 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu.

Zdaniem prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic w pierwszej kolejności Związek powinien skupić się na rozwiązaniu problemów w działaniu szpitalnych izb przyjęć i w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Postulaty w tym zakresie mają znaleźć się w przygotowywanym przez samorządowców apelu do szefa resortu zdrowia i prezesa NFZ.

- Jeśli nie zaczniemy wspólnie działać, to nic się nie zmieni w służbie zdrowia. Siła merytorycznych argumentów w tym zakresie tkwi w nas, czyli w samorządach lokalnych - mówiła Dziedzic, która jest także członkiem zarządu Związku.

Apel w sprawie służby zdrowia ma być początkiem szerszych prac związanych z rekomendacją zmian w tym sektorze.

- Jako Śląski Związek Gmin i Powiatów musimy zaproponować konkretne zmiany w odpowiednich ustawach. Propozycje te powinny zostać przygotowane przez wyłoniony w ramach Związku zespół ekspercki, z udziałem prawników i pracowników wybranych szpitali oraz urzędów - wyjaśnił wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Zebrani w Rudzie Śląskiej samorządowcy oraz prezesi i dyrektorzy wybranych szpitali z regionu omawiali też we wtorek koncepcję opracowania mapy specjalistycznych usług medycznych. Dzięki niej miasta aglomeracji górnośląskiej mogłyby podzielić się prowadzeniem poszczególnych oddziałów specjalistycznych. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że nie byłoby dublowania pracy oddziałów o takim samym profilu w sąsiadujących gminach, co dziś wywołuje nadmierne koszty i często nie pozwala na oferowanie usług medycznych na odpowiednio wysokim poziomie.

- W ten sposób zostaną utrzymane najlepiej funkcjonujące i wyposażone oddziały, które jednocześnie będą optymalnie zlokalizowane z punktu widzenia potrzeb mieszkańców każdej części woj. śląskiego - oceniła prezydent Dziedzic.