Śląskie: ponad 9 mln zł na opiekę zdrowotną nad kobietami w ciąży

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 13 lipca 2018 14:41

Ponad 9,4 mln zł dostępnych będzie w kolejnym w Śląskiem naborze projektów, które posłużą wyrównywaniu dostępu do bezpłatnych szkół rodzenia i badań prenatalnych. Łącznie z regionalnego programu "Zdrowa matka i dziecko" może tam skorzystać ponad 21 tys. kobiet.

Z programu może skorzystać 21 tys. kobiet Fot. Shutterstock

Realizowany od ub.r. program finansuje projekty dotyczące organizacji szkół świadomego rodzicielstwa, a także prowadzanie bezpłatnych badań prenatalnych i specjalistycznych konsultacji w przypadku wykrycia wad rozwojowych. W pierwszym konkursie programu zarząd woj. śląskiego rozdysponował w czerwcu br. 17,6 mln zł na 17 projektów tego typu.

W piątek Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o kolejnym naborze, w którym na dofinansowania, mogące pokrywać do 93 proc. kosztów projektów, ma zostać rozdysponowanych ponad 9,4 mln zł. Pieniądze te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualny konkurs na dofinansowanie inicjatyw zdrowotnych udostępnia fundusze na dwie pule: projekty dotyczące organizacji szkół świadomego rodzicielstwa oraz działania edukacyjne dla personelu medycznego. Wnioski o dotacje do takich zadań będzie można składać od 30 lipca br. do 27 września br.

Dofinansowane z programu szkoły świadomego rodzicielstwa muszą odpowiadać najnowszym osiągnięciom w tym zakresie. Przyszłe mamy (wraz z osobami towarzyszącymi) będą uczestniczyły w zajęciach, które w kompleksowy sposób przygotują je do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

"Taka szkoła dla wielu rodziców, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będzie pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej i fachowej wiedzy przekazanej przez profesjonalistów" - oceniają urzędnicy marszałka.

Badania prenatalne i specjalistyczne konsultacje w razie wykrycia wady rozwojowej będą mogły odbyć kobiety już na wczesnym etapie ciąży, co powinno przyczyniać się do niwelowania nierównego dostępu do świadczeń medycznych. W przypadku wykrycia i leczenia wad wrodzonych płodu rodzice otrzymają wsparcie finansowanego z funduszy europejskich psychologa.

Śląskie ma doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów zdrowotnych i podobnych dokumentów programowych. Powstały tam m.in. "Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014" (na kwotę 300 tys. zł), "Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020" (ok. 7,5 mln zł) i "Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Woj. Śląskim na lata 2015-2020" (900 tys. zł)

W ub.r. w regionie ruszyły programy: "Zdrowa Matka i Dziecko" (szacowany na około 25 mln zł) oraz "Program Zdrowego Kręgosłupa", dzięki któremu samorząd województwa chce przebadać pod kątem wad postawy i deformacji kręgosłupa wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat na swoim terenie - łącznie około 370 tys. dzieci. Na finansowanie tych programów zarezerwowano w RPO około 60 mln zł.

W RPO woj. śląskiego przewidziano też około 200 mln zł na eliminowanie chorób będących problemem w regionie, a także poprawę dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji schorzeń osób, które chcą wrócić na rynek pracy (w tej puli mieści się m.in. program przeciwdziałaniu cukrzycy i otyłości o wartości około 24 mln zł).

RPO woj. śląskiego finansuje również projekty wynikające z ponadregionalnych programów zdrowotnych zorientowanych na wczesne wykrywanie nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowywanie osób starszych pod kątem prac uwzględniających ich umiejętności i stan zdrowia.

Finansowanie tego typu projektów przewidują części RPO: "Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne" oraz "Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy".

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum