Śląska Izba Lekarska: apel ws. niedofinansowania ochrony zdrowia

Autor: JJ/PM/Rynek Zdrowia • • 02 kwietnia 2011 18:54

Na XXX Zjeździe Śląskiej Izby Lekarskiej lekarze wystosowali kilka apeli, w tym adresowany do parlamentarzystów ws. niedofinansowania świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza na Śląsku.

Śląska Izba Lekarska: apel ws. niedofinansowania ochrony zdrowia

W apelu zwrócono uwagę, że aktualna sytuacja w ochronie zdrowia negatywnie wpływa na dostęp pacjentów do właściwego leczenia, a także pozbawia wielu lekarzy miejsc pracy, należnej płacy i właściwych warunków wykonywania zawodu.

- Narastające od wielu lat pogarszanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest efektem braku odpowiednich zmian w systemie ochrony zdrowia. Sytuację pogarszają wprowadzane nowe zasady, które nie tylko ograniczają dostęp do właściwego leczenia. Apelujemy o bezzwłoczne podjęcie działań, które doprowadzą do naprawy niebezpiecznie szybko pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia - piszą lekarze.

Zdaniem samorządu lekarskiego, mieszkańcy i pracownicy ochrony zdrowia woj. śląskiego "są szczególnie poszkodowani przez prowadzoną politykę władz". Chodzi m.in. o proponowane zmiany warunków i zasad kontraktowania świadczeń medycznych przez NFZ oraz nadmierną biurokratyzację pracy, na którą skarżą się lekarze.

Lekarze zaapelowali też do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany zasad odpowiedzialności lekarzy za przepisanie leku refundowanego. Ich zdaniem "konieczne są zmiany w zapisach prawnych, które ograniczą działania lekarza wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych lub czynności medycznych bez konieczności weryfikowania prawa pacjenta do uzyskania refundacji leków." 

Zjazd zaapelował także o zmianę art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wyraził swoje negatywne zdanie w sprawie odpowiedzialności lekarzy, w tym finansowej, za wystawianie recept refundowanych osobom nieubezpieczonym lub mającym specjalne uprawnienia.

- Zapis ustawy w znacznym stopniu  utrudnia wykonywanie zawodu szczególnie lekarzom specjalistom posiadającym więcej niż jedną specjalizację i zmniejsza dostępność pacjentów do tych lekarzy - piszą lekarze w apelu.  

W części oficjalnej Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr. n. med. Jacek Kozakiewicz, podsumował miniony rok działalności samorządu. Przypomniał, że sprawdziły się przewidywania odnośnie kondycji finansowej śląskiej ochrony zdrowia przedstawione w trakcie zorganizowanej w ubiegłym roku przez ŚIL debaty z udziałem parlamentarzystów i władz samorządowych. 

- Apeluję do wszystkich osób odpowiedzialnych i tworzących nowe regulacje prawne, aby nie pomijali niezwykle istotnych problemów permanentnego niedoszacowania i niedofinansowania ochrony zdrowia - mówił prezes Kozakiewicz.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum