Skoro nie mogliśmy być mądrzy przed pandemią COVID-19, spróbujmy teraz Rada Programowa VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych; FOT. PTWP

Osób, które przechorowały COVID-19 przybywa, ale ich powrót do pracy jest często znacznie opóźniony. Powód? Powikłania i brak rehabilitacji - wskazują eksperci Rady Programowej VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych rok po wykryciu pierwszego zakażenia koronawirusem w Polsce.

 • Prof. Edward Franek: - Warto rozważyć kwestię dostosowania szpitali - już istniejących, budowanych czy modernizowanych - nie tylko do obecnej, ale również przyszłych epidemii
 • Dr Tadeusz Urban: - W wielu szpitalach, które są w gotowości zaprzestano montażu instalacji zasilania w tlen na kolejnych salach, wątpliwe czy udało się zrealizować szkolenie z obsługi respiratorów
 • Prof. Maciej Banach: - To nie COVID-19, ale głównie choroby przewlekłe spowodowały w 2020 r. rekordowy wzrost liczby zgonów - o ponad 60 tys. wobec roku poprzedniego
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka: - Tworzone są zupełnie nowe rozwiązania informatyczne, które mają pomóc w zaangażowaniu obywateli w większą dbałość o własne zdrowie

- Czerwcowa data tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych skłania do podsumowania efektów walki z trzecią falą pandemii koronawirusa, w tym, między innymi realizacji programu szczepień oraz rozwiązań wprowadzonych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, takich jak telekonsultacje czy teleporady. Trzeba m.in. rozważyć, w jakich okolicznościach teleporada rzeczywiście służy dobru pacjenta - zaznaczył prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Szef „Matki Polki” uczestniczył w środę (3 marca) w spotkaniu Rady Programowej VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który 14 i 15 czerwca br. odbędzie się w Katowicach.

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzony został 4 marca 2020 roku.

Najwyższy czas zająć się chorymi przewlekle

- Omówienia wymaga przyspieszenie całej cyfryzacji w ochronie zdrowia w dobie pandemii, w tym, m.in. funkcjonowanie e-recept, e-skierowań, a także wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest fundamentem dygitalizacji systemu opieki zdrowotnej - wyliczał prof. Banach.

Przypominał, że w 2021 roku w placówkach medycznych są już w pełni wdrożone i sprawdzone od miesięcy standardy postępowania zapobiegające transmisji koronawirusa. - Dlatego musimy rozmawiać o tym, w jaki sposób powrócić już zagwarantowania możliwie najlepszej opieki pacjentom z chorobami przewlekłymi. To właśnie te schorzenia spowodowały w 2020 r. rekordowy wzrost liczby zgonów - o ponad 60 tys. wobec roku poprzedniego - powiedział.

Dodał: - To ogromny, systemowy problem. W pierwszym roku pandemii wykonano w Polsce o ok. 50 proc. mniej angioplastyk (zabieg poszerzenia naczyń często ratujący życie m.in. u osób z zawałem serca), z kolei pacjentom z chorobami nowotworowymi wydano w tym okresie tylko jedną trzecią kart DiLO (umożliwiają zastosowanie szybkiej ścieżki onkologicznej).

Dyrektor ICZMP podkreślił ponadto, że drastycznie spadła liczba badań profilaktycznych, a także wizyt oraz hospitalizacji diagnostycznych. Dlatego, zdaniem prof. Banacha w sytuacji, kiedy coraz więcej osób jest zaszczepionych, a personel medyczny doskonale już wie, jak postępować, aby uniknąć zakażenia, niezbędne jest przywrócenie poziomu sprzed pandemii - zarówno badań diagnostycznych, jak i terapii pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Powstaje nowy model profilaktyki

Także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego w Uczelni Łazarskiego zauważyła podczas spotkania Rady Programowej HCC 2021, że połowa czerwca będzie okazją do podsumowań doświadczeń pokazujących - miejmy nadzieję - jak system ochrony zdrowia przeszedł przez czas pandemii COVID-19.

- Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wraz Instytutem Zdrowia Publicznego UJ CM w Krakowie i Światowym Forum Ekonomicznym analizuje mechanizmy, które służą budowaniu odporności systemów opieki zdrowotnej na takie sytuacje kryzysowe. Pojawi się wkrótce podsumowanie badań z kilku krajów. Będziemy dzielili się informacjami na temat słabych punktów, jakie zidentyfikowano w systemach m.in. Włoch. Wielkiej Brytanii, Niemiec, także w Polsce i jakie wnioski płyną z tego doświadczenia - mówiła ekspertka.

Jak dodała, kolejny temat, który chciałaby zarekomendować do dyskusji podczas HCC, to nowy model profilaktyki, nad którym intensywnie pracuje Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Tworzone są zupełnie nowe rozwiązania informatyczne, które mają pomóc w zaangażowaniu obywateli w większą dbałość o własne zdrowie, poprzez udostępnianie informacji o tym, jaki jest indywidualny plan badań profilaktycznych dedykowany każdemu z nas - powiedziała dr Gałązka-Sobotka, zaznaczając, że czerwiec będzie dobrym czasem do pokazania pełnej odsłony tego przedsięwzięcia, którego celem jest pokonanie problemu, z jakim mierzmy się od lat - niską zgłaszalnością na badania profilaktyczne.

Fundusz Odbudowy także dla POZ?

Przypomniała, że w kwietniu Bank Światowy podda kolejnej ocenie efekty pilotażu POZ+. Zgodnie z zapisami ustawy o POZ już od 1 października 2021 roku w całym kraju powinien funkcjonować model opieki koordynowanej w POZ. - Warto odpowiedzieć na pytanie, czy to jest możliwe, czy ustawa powinna jednak ulec modyfikacji - mówiła dr Gałązka-Sobotka.

Do podobnego wątku nawiązał Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Zapowiedział, że podczas HCC Porozumienie Zielonogórskie chce zaprezentować oryginalny nowy projekt opieki koordynowanej na terenach wiejskich.

- Nazwaliśmy go Wieś OK. Głównie ma polegać na implementacji programu kompleksowego profilaktyki zdrowotnej i opieki koordynowanej uwzględniającej specyfikę i potencjał kadrowy ochrony zdrowia terenów wiejskich. Tym projektem chcielibyśmy się zwrócić ku tym miejscom w kraju, gdzie dostępność świadczeń specjalistycznych jest dużo mniejsza i tam stworzenie odrębnego programu koordynacji opieki może być bardzo pożądane - mówił prezes PZ.

Nie ukrywał też, że lekarze rodzinni chcieliby rozmawiać o pieniądzach jakie spłyną do Polski na zdrowie w związku z Funduszem Odbudowy. - Zaniepokoiło nas, że w Funduszu Odbudowy, w części na zdrowie mało miejsca poświęca się podstawowej opiece zdrowotnej. Dosyć tradycyjnie zaplanowano te środki, przeznaczając większość na opiekę stacjonarną - ocenił prezes Krajewski.

Zapowiedział: - Możliwe, że konieczna będzie jeszcze gorąca dyskusja na temat tego jak te środki z Funduszu Odbudowy - prawie 20 mld zł - będą przeznaczane na system ochrony zdrowia. Z całym szacunkiem dla potrzeb wszystkich działów systemu, ale w POZ poczuliśmy się nieco pominięci.

Bądźmy mądrzy przed kolejną pandemią

Z kolei w opinii prof. Edwarda Franka, kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w CSK MSWiA w Warszawie, w dyskusjach o systemie opieki zdrowotnej w czasach koronawirusa warto rozważyć kwestię dostosowania szpitali - już istniejących, budowanych czy modernizowanych - nie tylko do obecnej, ale również przyszłych epidemii.

Ten temat wydaje się o tyle istotny, że eksperci, m.in. wirusolodzy, nie wykluczą pojawiania się w przyszłości nowych patogenów mogących stwarzać globalne zagrożenie epidemiologiczne.

- Dostosowanie szpitala do tego rodzaju zagrożeń powinien już przewidywać zarówno jego projekt, jak i lokalizacja. Pracuję w placówce, który nadal spełnia zadania jednostki covidowej. Musieliśmy zreorganizować cały szpital, co nie jest do końca właściwym rozwiązaniem, ponieważ już sama jego struktura nie jest przystosowana do przyjmowania tak dużej liczby pacjentów zakaźnych - zaznaczył prof. Edward Franek.

Wyleczyliśmy pacjenta i co dalej?

Prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów zwracał uwagę, że w Polsce należy stworzyć możliwości szerokiego dostępu do rehabilitacji osób, które przechorowały COVID-19.

- Wyleczonych z tej choroby cały czas przybywa, skala problemu staje się więc naprawdę bardzo poważna. Powrót wielu z tych osób do pracy jest znacznie opóźniony. Powodem są różnego rodzaju powikłania, takie, jak, między innymi osłabienie organizmu oraz ogólna niewydolność - tłumaczył prof. Krawczyk.

Poinformował, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów opracowała masowy, prosty i bardzo jasno skonstruowany program obejmujący standardy, a także możliwe i dostępne formy rehabilitacji postcovidowej. - Wiemy, że program ten został już zaakceptowany przez Ministra Zdrowia do stosowania w całej Polsce - powiedział prezes KRF.

Podkreślał, że półtora roku temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła trzeci - obok śmiertelności i zachorowalności - wskaźnik/miernik zdrowia publicznego, którym jest funkcjonowanie.

- Myślę, że warto podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych dokładnie wyjaśnić środowisku medycznemu, czym jest ten nowy wskaźnik WHO - czemu ma służyć, a także jak informacje o funkcjonowaniu po chorobie powinny trafiać do systemu ochrony zdrowia - powiedział prof. Krawczyk i dodał: - Żyjemy coraz dłużej, stosujemy coraz skuteczniejsze terapie. Jednocześnie lekarze często nie wiedzą, jaki naprawdę jest stan pacjentów po przebytych chorobach, urazach, jak one wpływają na ich dalsze funkcjonowanie.

- Tymczasem już od stycznia 2021 roku wszystkie kraje członkowskie WHO są zobowiązane do monitorowania stanu pacjenta po przejściu choroby. To bardzo cenna informacja, przydatna chociażby w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych - podsumował prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Nie wykorzystaliśmy czasu spowolnienia pandemii

Dr Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podzielając zdanie wielu uczestników Rady Programowej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych również uznał, że jednym z ważnych tematów debat podczas Kongresu będzie wyciągnięcie wniosków z przebiegu pandemii COVID-19.

Jego zadniem nie wykorzystaliśmy dobrze czasu, jaki zyskaliśmy dzięki niedawnemu spowolnieniu pandemii. - W wielu szpitalach, które są w gotowości zaprzestano montażu instalacji zasilania w tlen na kolejnych salach, wątpliwe czy udało się zrealizować szkolnie z obsługi respiratorów - podawał przykłady.

Dodał: - Bardzo istotne jest też ustalenie, kto i w oparciu o jakie kompetencje powinien koordynować współpracę pomiędzy pomiędzy rożnymi podmiotami w systemie ochrony zdrowia.

Tematem, który na pewno znajdzie swoje miejsce w programie HCC 2021 będzie dostępność kadr medycznych. - Dyrektorzy szpitali od wielu lat proszą o rozwiązania zwiększające dopływ kadr lekarskich. W tym celu dopuszczono możliwość zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy nie muszą nostryfikować dyplomów. Można ich faktycznie zatrudniać bez prawa wykonywania zawodu wydawanego przez izby lekarskie - przypomniał.

Zdaniem dr. Tadeusza Urbana potrzebne jest wypracowanie wraz dyrektorami i samorządem lekarskim pewnego modelu zatrudniania takich osób, który brałby pod uwagę potrzeby szpitali, ale i możliwości zapewnienia nadzoru nad pracą lekarzy spoza UE.

* * *

VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2021) odbędzie się 14 i 15 czerwca br. w Katowicach.

Programy wielu kongresowych sesji, z oczywistych powodów, uwzględniać będą zagadnienia dotyczące różnych aspektów pandemii COVID-19 i jej wpływu na system opieki zdrowotnej, politykę społeczną oraz gospodarkę.

Na agendę VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu głównych blokach tematycznych:

 • Polityka zdrowotna
 • Finanse i zarządzanie
 • Terapie
 • Nowe technologie
 • e-Zdrowie
 • Edukacja

Dzięki transmisjom online, wszystkie kongresowe debaty, wykłady i prezentacje dostępne będą zarówno na stronie internetowej wydarzenia hccongress.pl, jak i portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl i infodent24.pl. 

Podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych tradycyjnie już nie zabraknie wydarzeń towarzyszących: Poznamy laureatów:

 • IV Konkursu Zdrowy Samorząd
 • III Konkursu Start-Up-Med
 • Czwartej edycji Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch)

Również  po raz czwarty Kongresowi będzie towarzyszyć Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych.

Trwają prace nad programem VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Wstępna agenda tegorocznej edycji HCC będzie niebawem dostępna na stronie hccongress.pl

Już wkrótce ruszy rejestracja na HCC 2021.

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

PARTNER SERWISU

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.