Sieć laboratoriów sanepidu musi zapewniać pełną dostępność badań

Autor: Iwona Paradowska-Stankiewicz/Rynek Zdrowia • • 06 stycznia 2014 10:38

Zamknięcie części laboratoriów utrudni wojewodzie sprawną realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego - uważa dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, pytana przez nas o konsekwencje zapowiadanej likwidacji części powiatowych stacji sanepidu. - Dodatkowo należy podkreślić, że głównym założeniem jakim kierowano się przy wyznaczaniu obszarów, w których powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonują badania i pomiary było zapewnienie pełnej dostępności do tych badań - zaznacza konsultant.

Sieć laboratoriów sanepidu musi zapewniać pełną dostępność badań
Decyzje wojewodów dotyczące likwidacji laboratoriów działających w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych z powodu niewystarczającego finansowania ich działalności doprowadzą niewątpliwie do pogorszenia sprawności i skuteczności działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w obszarze bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Likwidacja laboratoriów w sytuacji wystąpienia poważnego zagrożenia epidemiologicznego i szybkiego rozprzestrzeniania się choroby lub zakażenia może powodować w konsekwencji duże straty ekonomiczne i społeczne przy braku wydolności diagnostycznej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a tym samym braku skuteczności działania. Szybka i rzetelna diagnostyka jest podstawą skutecznej reakcji na zagrożenie epidemiologiczne, umożliwia bowiem przerwanie transmisji drobnoustrojów.

Należy podkreślić, że wszystkie laboratoria zlokalizowane w strukturach PIS wykonują badania wielokierunkowe zapewniając państwowym inspektorom sanitarnym dowody merytoryczne niezbędne dla podjęcia decyzji administracyjnych, w ramach posiadanych kompetencji, w szczególności w obszarze epidemiologii oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny komunalnej, wody oraz higieny pracy.

Trzeba też pamiętać, że zakres działania laboratoriów inspekcji sanitarnej jest znacznie szerszy w porównaniu z innymi laboratoriami. Laboratoria PIS są ze sobą ściśle zintegrowane pod względem merytorycznym i analitycznym, a dzięki temu tworzą doskonale funkcjonującą sieć umożliwiając sprawne podjęcie czynności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

Dodatkowo należy podkreślić, że głównym założeniem jakim kierowano się przy wyznaczaniu obszarów, w których powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonują badania i pomiary było zapewnienie pełnej dostępności do tych badań zarówno pod względem rodzaju wykonywanych badań, jak i ich ilości. Ma to duże znaczenie szczególnie na terenach, na których kluczową dziedzinę gospodarki regionu stanowi turystyka, co wiąże się z napływem bardzo dużej liczby podróżnych oraz dużym zagęszczeniem ludności.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum