Senat zajmie się specustawą ws. koronawirusa 6 marca

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 03 marca 2020 13:45

W piątek (6 marca) o godz. 15. odbędzie się posiedzenie Senatu, podczas którego izba zajmie się specustawą związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Senat pochyli się nad ustawą prawdopodobnie w piątek Fot. Wikimedia Commons

Na wtorkowym briefingu w Senacie Borusewicz podał, że po konsultacji z członkami Prezydium Senatu zapadła decyzja o zwołaniu dodatkowego posiedzenia izby na piątek o godz. 15.00.

- Na tym posiedzeniu będzie tylko jeden punkt - ustawa, która przyjdzie do nas z Sejmu, a dotyczy ona zachorowań na koronawirusa - zapowiedział wicemarszałek. Dodał, iż przewiduje zakończenie prac nad tą ustawą w "bardzo szybkim trybie".

Senat zająłby się uchwaloną w poniedziałek przez Sejm ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Jeśli nie wprowadziłby do ustawy poprawek, trafiłaby ona do prezydenta. W przypadku przyjęcia poprawek ustawa wróci do Sejmu.

W poniedziałek w Sejmie za uchwaleniem ustawy głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa zakłada możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Ustawa zakłada ponadto, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum