Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych dot. koronawirusa

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 31 marca 2020 06:53

Senat we wtorek nad ranem (31 marca) przyjął poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dziesięć poprawek zostało przyjętych, dwie senatorowie odrzucili.

Fot. archiwum

Za podjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia nowelizacji z poprawkami głosowało 76 senatorów, za było 73, żaden przeciw, wstrzymało się 3 senatorów.

Przyjęte poprawki mają częściowo charakter doprecyzowujący, uzupełniający, korygujący odesłanie do niewłaściwych artykułów.

Jedna z kluczowych dotyczy tego, by raz w tygodniu obowiązkowo testami diagnostycznymi na wykrycie SARS-CoV-2 objąć personel podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych, jak również pracowników placówek handlowych. Badania mają być finansowane z budżetu państwa i wykonywane w ściśle określonym terminie - od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii aż do 60 dni po jego odwołaniu.

Kolejna przyjęta poprawka przewiduje, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwać ma specjalny dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Koszty tego dodatku miałyby być również finansowane przez rząd.

Wprowadzono też m.in. poprawkę, że to podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę nad osobą podejrzaną lub chorą na COVID-19 ma przekazywać do sanepidu informacje o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Nowelizacja ustaw dotyczących systemu ochrony zdrowia wprowadza kolejne instrumenty, które mają pozwolić skutecznie walczyć z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19.

Nowelizacja przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia. Umożliwia powrót do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym oraz wprowadza możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia.

Jedna ze zmian stwarza możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie. Jednocześnie nowela wprowadza mechanizmy egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne. Regulacja umożliwia też np. zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych.

Nowela umożliwia personelowi medycznemu, który przebywa w kwarantannie, udzielania pacjentom wideokonsultacji. Wskazuje też, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie, do lat 18 oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.

Nowela wprowadza też kary za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń; wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności od rodzaju czynu.

Ponadto m.in. uproszczony będzie sposób dostarczania decyzji o kwarantannie, hospitalizacji i izolacji - będzie można ją przekazywać ustnie, a dopiero później w formie pisemnej.

Klaudia Torchała (PAP)

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum