Senat poparł nowelizację ustawy dot. uzyskiwania tytułu specjalisty w ochronie zdrowia

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 18 października 2019 18:20

Osoby wykonujące zawody medyczne, m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - zdecydował w piątek Senat w głosowaniu.

Senat poparł nowelizację ustawy dot. uzyskiwania tytułu specjalisty w ochronie zdrowia
Obrady Senatu Fot. Wikimedia Commons

Senatorowie nie zaproponowali żadnych poprawek do ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Trafi ona teraz do prezydenta.

Za nowelizacją ustawy było 85 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia podczas prac nad projektem nowelizacji w Sejmie wyjaśniali, że zmiany są podyktowane koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Nowela zakłada uchylenie artykułu, który stanowi, że ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

Uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Resort zdrowia podnosił, że ma to znaczenie w sytuacji, gdy w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą oni mieli wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Zatem np. lekarz, mimo regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, będzie mógł przystąpić do specjalizacji lub mieć uznany dorobek naukowy lub zawodowy i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, gdyż w katalogu dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji.

Minister zdrowia - na wniosek osoby z dorobkiem naukowym lub zawodowym - będzie mógł uznać taki dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. W rezultacie osoba, która zda państwowy egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie ochrony zdrowia, otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Katarzyna Lechowicz-Dyl, Danuta Starzyńska-Rosiecka - PAP

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum